Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпровської міської ради
 
49020, Дніпропетровська область, Новокодацький район, м. Дніпро, вул. Зоотоосіння,26 ,sz105@dhp.dniprorada.gov.ua





Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Слушать радио онлайн

Звіти директора школи

Шановні присутні  !!!

Ми зібралися сьогодні бо закінчився навчальний рік, тому необхідно зробити певні підсумки роботи колективу школи,  оцінити діяльність директора на посаді протягом 2014-2015 навчального  року.     Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів» від 28.01.2005 р. №55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радами закладу про виконану роботу за навчальний рік.

            Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

Загальна інформація про школу

 

 Середня загальноосвітня школа  № 105  є комунальною  власністю Дніпропетровської  міської ради. Управління та фінансування здійснювалося     управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської . Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1914, 1962  роках. Стан основних та допоміжних приміщень, їдальні, освітлення, систем опалення, водопостачання, електрогосподарство, фасад закладу відповідають нормам. Оформлення закладу відповідає сучасним вимогам та естетиці.  В школі створені комфортні умови для перебування учнів, педагогів, обслуговуючого персоналу. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 2,291 га.

У 2014-2015 навчальному році нараховується 25 педагогічних працівників.

По віку:

1 вчитель до 30 років,

2 – від 31 до 40 років,

11  педагогів – від 41 до 50 років,

3 – від 51 до 55 років і,

7  мають більше 55 років.

По стажу:

 понад 40 років - 1 працівник,

понад 30 - 6 чоловік,

 більше 20 років - 11 чоловік,

понад 10 років - 6 чоловік.

В закладі  14 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Всього працівників 38. В закладі в цьому році навчалося  277 учнів у 11  класах, середня наповнюваність класів становить 25,2 учні. У початковій школі 4 класи, в в 5-9 класах – 5 класів ; у 10-11 – 2 класи.

 

Кадрове забезпечення

 

             Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. У 2014/2015 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. В 2014-2015 н.р. в школі працювало 24 вчителя,  у тому числі директор, 1 заступник директора з НВР, 1 заступник директора з ВР, 1 педагог-організатор, 1 бібліотекар.

91% від загальної кількості працівників мають вищу освіту, 2 вчителя мають середню спеціалтну освіту.

Час диктує все нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою, про що говорилося вже неодноразово. Однією з умов атестації педпрацівника є вміння користуватися комп»ютером. У 2015 році атестувалось 5 вчителів, всі вони володіють комп’ютерною технікою.  

             По якісному складу педагогічних працівників наша школа  має такі показники:

Педагогічні звання:

"Вчитель – методист" – 2,

"Старший вчитель" –3 ,

"Відмінник освіти України" – 2

Кваліфікаційні категорії:

"Спеціаліст Вищої категорії" – 17,

"Спеціаліст І категорії"  – 2,

 "Спеціаліст ІІ категорії"  – 2,                      

 "Спеціаліст" -3

Педагогічні працівники КЗО СЗШ № 105 проходять атестацію згідно з Чинним положенням "Про атестацію педагогічних працівників", перспективного та річного планів атестації. Ведеться книга протоколів засідань атестаційної комісії, робота якої спланована окремим розділом річного плану роботи школи. За підсумками атестацій адміністрація порушує клопотання про нагородження працівників грамотами Обласного та Міського управлінь освіти, і почесними званнями.

Забезпечення обов’язковою освітою

 

          В основу діяльності педагогічного колективу  СЗШ № 105 в 2014-2015 навчальному році були покладені  Конституція України, Закон України  “Про освіту”,  Закону України “Про загальну середню освіту”. Педагогічний колектив керувався “Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти” № 580/1998 року, “Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти” № 417/1996 року.

Виконуючи Постанову кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 "Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку" , наказу Держкомстату України від 06.11.2007 р. № 406 " Про затвердження форми Державного статистичного спостереження № 77-РВК "Звіт про кількість дітей шкільного вііку" було організовано роботу щодо охоплення навчання дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи.

 

Дітей шкільного віку (всього)

311

з них учнів шкіл

283

з них учнів 1-4 класів

108

5-9 класів

125

7-11 класи

117

10-11 класів

50

З них хлопчиків

138

дівчат

145

 

              Структура загальноосвітньої школи  відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, затвердженим Дніпропетровською міською радою, Правилами внутрішнього трудового розпорядку,  Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2014 році, регіональними програмами.

                 Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

                   Протягом року простежувався і певний рух учнів. На початок року було 271 учень,  на кінець року 277 учнів.

                   Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів. За педагогічними працівниками школи згідно наказу, який видається щорічно, закріплені вулиці по мікрорайону школи. Щорічно вчителями школи складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

                    Всі учні  школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям  і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

               Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря у школі ІІІ ступеня, у школі І та ІІ ступеня на 1-2 дені дозволяється записка від батьків. Допомогу у контролі відвідування навчальних занять особливо дітьми схильними  до правопорушень надавала  соціальний педагог школи.

               Проте  система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями потребує вдосконалення 9,11 класів.

 

Методична робота

 

  У школі діє певна система методичної роботи і спрямована вона на виконання Законів України "Про загальну середню освіту", "Про освіти", "Про мови", "Про позашкільну середню освіти" , на підвищення кваліфікації вчителів та впровадження в практику досягнень науки та професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.  Педколектив працював над науково-методичною проблемою «Використання різних видів навчально – виховної діяльності для формування гармонійно розвиненої особистості». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Лобода Н.А.

  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, міських методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання  тощо.

В 2014 – 2015 навчальному році на базі школи працювали такі МО:

·         природничого циклу (керівник  Крістальна Н.К.)

·         філологічного  циклу (керівник Квітка Л.В.)

·         вчителів початкових класів (Гасан Л.І.)

·         класних керівників (Керханаджиєва Н.О)

·         художньо-естетичного циклу ( Дроботущенко О.М.)

·         математичного ( Бурлака С.В.)

    Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп.  Потрібно активізувати роботу постійно діючих семінарів. Адже саме ці форми роботи мають сприяти зростанню педагогічної майстерності вчителів, внаслідок чого має зростати рівень навчальних досягнень учнів.

                   Педагоги школи активно залучаються до роботи у  міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.   

  Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. Тому кожному педагогу варто замислитися про результати своєї праці.

            За результатами ДПА 2015 року з української мови 3 учні школи Кошель Євген, Мотуз Анастасія, Резніченко Тетяна мають найвищу кількість балів.     Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 6 засідань педагогічної ради. Наради при директору проводилися щомісяця.

Однією з проблем у науково-методичних роботі залишається вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів новаторів.

Відповідно до річного плану навчального закладу в розділі "Внутришкільний контроль" протягом навчального року адміністрацією школи вивчалося:

 • Стан викладання фізкультури в основній і старшій школі

 

(Лобода Н. А.)

 • Стан викладання образотворчого мистецтва в початковій  та  основній школі

                  ( Плужник І.В. )

 • Стан викладання українського читання в 1-4  класах.

                 ( Ткаченко Т.М. )

 • Стан    викладання курсу Я і Україна, природознавства  в початковій школі

        ( Керханаджиєва Н.О. )

 • Стан    викладання трудового навчання  в основній школі.

                 ( Ткаченко Т. М.)

 • Стан    викладання Захисту Вітчизни  в старшій школі.

                 ( Плужник І. В. )

 • Рівень готовності учнів початкової  школи  до переходу в основну школу. Класно-узагальнюючий контроль учнів 4-го класу.

                ( Ткаченко Т.М.)

 • Стан викладання біології, відповідність рівня досягнень учня вимогам програм.

(Лобода Н.А.)

Пройшли педагогічні ради:

СЕРПЕНЬ

 • «Про підсумки 2013-2014 н. р. та завдан­ня щодо підвищення якості освіти шко­лярів у 2014-2015 н. р.
 • За­твердження річного плану роботи шко­ли, правил внутрішнього розпорядку.
 •  Пріоритетні напрямки діяльності початкової та середньої школи відповідно до вимог нового Державного стандарту ( 3,6 класи)
 • Підсумки літнього оздоровлення

ЖОВТЕНЬ

 •        Організація роботи з учнями, які мають високу  мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності.
 •       Про хід виконання Державних санітарних правил і норм влаштування, управління загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДсанПіН 5.5.2.008-01
 •        Проектна  та науково-дослідницька робота - шлях до творчості учня.

СІЧЕНЬ

 •        Військово-патріотичне виховання у школі. Формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до Державних символів України, національної символіки.
 •       Важливість стилю викладання предметів у формуванні особистості школяра.
 •        Правова освіта та виховання школярів.

БЕРЕЗЕНЬ

 •        Роль виховного та розвивального потенціалу уроку в розвитку особистості дитини.
 •        Результати атестації педпрацівників.
 •        Профільне навчання у 2015-2016 н.р.

ТРАВЕНЬ

 •        Стан і перспективи удосконалення фізичного виховання учнів у світлі новітніх концептуальних підходів.
 •        Організація літнього оздоровлення дітей
 •       Звільнення учнів 9,11  класів
 •       Випуск учнів 11 класу

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей компьютерної техніки, програмного забезпечення та мережі інтернет.

 

Результативність навчально-виховного процесу

 

                Результати  праці – це основний показник діяльності навчального закладу.  Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

               За результатами 2014-2015 навчального року закінчили школу на бали високого рівня  24 учні, що становить 8,8 %, на достатній рівень закінчили навчальний рік - 93 учні ( 33%), на середній рівень -  136 учні ( 49 %), на низький рівень - 24 учні (8,6 %).

                 Учні нашої школи традиційно є активними  учасниками різноманітних творчих конкурсів. Цього року  учасниками стали : математичного конкурсу“Кенгуру” – 28 учнів, найкращі результати мають Глоба Тетяна – 6 клас, Ляшенко Таміла – 6 клас, Коваль Катерина – 8 клас, Гайдара Володимир – 7 клас, Штанько Юлія – 7 клас. В природничому конкурсі «Колосок» прийняли участь  34 учні, переможців - 11. В конкурсі знавців української мови « Патріот» у взяли участь 29  учнів, переможців  - 2.  В конкурсі знавців англійської мови « Грінвіч» приймали участь 25 учнів, найкращі результати мають Пономаренко Андрій – 8 клас, Олійник Тетяна – 10 клас, Міхайлевич Анастасія – 6 клас, Срібна Анна- 6 клас.

                Великого значення у школі надається питанню адаптації 5-класників та першокласників.  Перехід учнів від початкової школи до середньої та адаптація  шести річок до навчання у школі – це завжди складно для дітей питання адаптації розглядалось на засіданні педагогічної ради, яка проходила у формі психолого-педагогічного консиліуму по адаптації п’ятикласників, а адаптація перших класів. Плануємо і на наступний рік проводити психолого-педагогічний консиліум з  питання адаптації учнів  перших та п’ятих класів .

Виховна та позакласна робота

У 2014-2015 н.р. був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11 класів на основі річного плану  школи. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України.

     Відповідно до річного плану роботи було проведено ряд загальношкільних заходів. Закінчився навчальний рік святом Останнього дзвоника.

           У січні до Дня Соборності України було проведено єдиний урок «Україна - єдина країна» та символічна хода до пам’ятника «Козакам - засновникам Таромського». 29 січня 2015 року - виховні годин  до Дня пам'яті героїв Крут.

           5 лютого у 8 класі була проведена класна голина , присвячена пам'яті великого українця і патріота своєї країни Андрія Кузьменко (кл. кер. Матухно Т.В.)

            У лютому було проведено тиждень військово-патріотичного виховання: благодійна акція «Ветерани поруч», диспут на тему: «Що означає бути патріотом України?».

      18 лютого була проведена відкрита виховна година в 9  класі, присвячена 26 річниці  виведення радянських військ з Афганістану «Афганістан - мій біль, моя пекуча пам'ять» (кл. кер. Квітка Л.В.). Були запрошені ветерани Афганської війни - Пащенко О.А. та Черняєв В.А. , голова ради ветеранів мкр. Таромське Шевченко В.А. 12 лютого учні 11 класу брали участь у районному заході , присвяченому вшануванню пам'яті учасників бойових дій на території інших держав (Будинок Творчості Ленінського району).

       18 лютого у 8 класі було  проведено виховний захід «Без млинців масляна не святкується» (кл. кер. Матухно Т.В.)

   До річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка в школі було проведено ряд заходів:

- Конкурс читців поезій Т.Г. Шевченка "Шевченків Кобзар - нашого народу великий дар" (вч. Квітка Л.В)

-Виховна година "Звучать Тарасові слова" 10 клас ( вч. Крістальна Н.К.)

-Конкурс малюнків "Мій перший Кобзар" ( до віршів Т.Г. Шевченка) 3 клас ( вч. Гасан Л.І.)

-Виховна година "Я чую твій голос, Тарасе" 2 клас ( вч. Сосєдка І.В.)

-Виховна година "Ми чуємо Тебе, Кобзарю, крізь століття" 11 кас ( вч. Плужник І.В.)

-Виховна година у 1 класі "Вклонімося Кобзарю" ( вч. Біжко М.В.)

-Виховна година "Іду з дитинства до Тараса" 3 клас ( вч. Гасан Л.І.)

-"Тарасова душа в святих його словах" 8 клас ( вч. Матухно Т.В.)

-Виховна година "Стежками Тарасової долі" 7 клас ( вч. Шмаркатенко О.М.)

- конкурс малюнків « І твоя, Кобзарю, слава, не вмре, не поляже» ( 1-11 кл)

- учні школи взяли участь в позапрограмному всеукраїнському тематичному конкурсі «Іду з дитинства до Тараса» (відповідальна Квітка Л.В.)

             19 лютого в 11 класі була проведена виховна година «Небесна сотня - Герої Майдану». 24 лютого в школі оформлений стенд , присвячений учасникам АТО - жителям мікрорайону Таромське. Протягом навчального року учні школи неодноразово допомагали бійцям АТО: передавали малюнки, листівки, продукти харчування, теплі речі та інше.

              27 лютого на базі КДЦ «Іскра» ансамбль «Волошки» взяв участь у фестивалі патріотичної пісні  ( від. Дроботущенко О.М.).

              У березні був проведений тиждень профорієнтації. Були запрошені представники коледжу ракето-космічного машинобудування   та Індустріального коледжу м. Дніпропетровська.

              4 березня був проведений концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню 8 березня. До 200-річчя з Дня народження Михайла Вербицького було проведено виховний захід « Михайло Вербицький  - символ національного відродження».

            Протягом року учні школи брали участь у різних природоохоронний акціях  (13.03.2015 - акція «Збережемо первоцвіти Придніпров'я», 25.03.2015 - похід до весняного лісу «У пошуках первоцвітів») .

              25  березня учні 4-5 класів відвідали  зоологічний музей міста Дніпропетровська.

            Протягом року учні школи зустрічалися з поетами Придніпров'я: 28 січня - зустріч з поетом  Юрієм Кириченком (нова збірка «Кава з ворогами»), 19 березня - зустріч з поетесою Інною  Радіновською до Дня поезії (тема зустрічі «Цінності життя»).

     Постійно працює наркопост. Учні активно прийняли участь у конкурсі плакатів з антитютюнової та антиалкогольної пропаганди. Медсестрою школи Бондаренко Н.В. було продемонстровано учням фільм «Небезпека та наслідки шкідливих звичок».   

            У квітні до Всесвітнього Дня авіації та космонавтики було проведено єдиний урок на тему « Людина в космосі» .

           16 квітня було проведено відкритий виховний захід у 2 класі «Свято Пасхи» (кл. кер Сосєдка І.В.) .

           До Дня Чорнобильської трагедії були проведені такі заходи: виховні години «Чорнобильський слід на землі» (1-4 клас), « Герої Чорнобиля» (5-8 клас ), та «Людська шана та вдячність героям-ліквідаторам» (9-11 клас). 23 квітня 2015 року відбувся мітинг, присвячений річниці Чорнобильської катастрофи (від. 7 клас кл. кер. Шмаркатенко О.М.).

     До Дня Перемоги проведена декада військово-патріотичного виховання «Ви з нами навіки, герої війни!»: підготовка та проведення мітингу до 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі, покладання квітів до монументу загиблим воїнам м/р Таромське, зустрічі учнів школи з ветеранами, виховні години-уроки мужності «Пам’ятає світ врятований ». 6 травня проведено виховні години з учасниками бойових дій в АТО Должковим Віталієм та Саніним Андрієм на тему «Війна у спогадах учасників бойових дій», (1-4кл., 8-9кл.).

       14 травня 2015 року у школи були проведені цивільно-медико-тактичні навчання сумісно з КЗ «ДЦПМСД  № 12» «Надання першої допомоги в умовах надзвичайних ситуацій»

    Протягом семестру були проведені відкриті виховні години : свято Букваря (1 клас - кл.кер.- Біжко М.В. ) , уявна подорож країною Казкарія ( 3 клас, кл. кер. - Гасан Л.І. ) , Свято прощання з початковою школою ( 4 кл. кл. кер. - Буркацька Л.О.

    У ІІ семестрі учні школи взяли участь в таких  районних конкурсах  при Будинку творчості Ленінського району :   «Інтелектуальні баталії» (5 кл.) , конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка, «І твоя, Кобзарю, слава, не вмре, не поляже»» (6,9,11 клас), «Формула успіху» (7-8 класи -3 місце у районі ), «Веселковий передзвін». Учні школи брали участь у міському конкурсі  «Зоряне коло»: Савенко Руслана - 3 місце в номінації «Читців», Міхалевич Анастасія - 1 місце в номінації «Вокал», ТГ «Сенс» - 2 місце в номінації «Хореографія».    

                 Згідно з планом сумісної роботи КЗО СЗШ № 105 з кримінальною міліцією, КЗ «ДЦПМСД № 12» було проведено зустріч учнів з представником кримінальної міліції, медичний огляд з метою виявлення та лікування хвороб серед учнів школи. Взято на контроль учнів, які не відвідують школу без поважних причин.

     Протягом ІІ семестру в школі проводилась гурткова робота. Учні активно відвідують вокальні ансамблі  «Веселі нотки», «Волошки» (керівник Дроботущенко О.М.),  «Сильні, сміливі, спритні»  (Ростовський В.Й.), «Юний залізничник» (Усік Н.А.), «Чарівні пензлики» (Рижко А.І.), танцювальний гурток «Amira dans» ( Черниш І.С.) Таромський осередок бойового гопака ( Головко К.) секцію футболу ( Матвєєв А.І.), «Сходинки до інформатики» (Лобода К.Ю.), комплекс оздоровчих вправ з елементами карате (ФДЦ «Сакура», секція самозахисту (Колісник О.А.), гурток модульного оригамі та квілінгу (Мерега О.В.) .

     У 2014-2015 н.р. середня школа № 105 у виховній роботі спрямувала свою діяльність на розвиток власного «Я» кожної дитини, розкриття її здібностей, прагнула допомогти кожному знайти себе в колективі; виховувала особистість учня як національно-свідомого  громадянина; формувала високі морально-духовні якості учнів; допомагала батькам у підвищенні їх педагогічної культури; залучала до активної участі батьків і дітей у шкільному житті. 

           Метою виховної роботи навчального закладу було: національно-патріотичне виховання як складова частина всебічного виховання особистості. Класні керівники  працювали над згуртуванням учнівських колективів, виконанням виховних планів роботи. Класні керівники планували свою роботу, виходячи з річного плану роботи школи. Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально-етичне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

• Громадянсько-патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Економічне виховання.

• Екологічне виховання.

   Протягом минулого навчального року чергування по школі здійснювалося по днях з 7-11 клас. Однак, звіти про чергування і висвітлення результатів чергування не були систематичними і якісними. Це питання має стати одним з основних в роботі учнівського самоврядування.

Протягом 2014 – 2015 навчального року були проведені наступні загальношкільні виховні заходи:

·         свято Першого дзвоника;

·         тиждень фізкультури та спорту;

·         свято квітів;

·         участь у міському фітнес-марафоні та легкоатлетичному пробігу «Миля миру» приурочених до Дня міста;

·         День вчителя;

·         акція милосердя «Лелеча доброта» (до Дня інвалідів), благодійна акція «Хай живе надія»;

·         Рейд «Урок», «Живи, книго!», «Шкільна форма» ;

·         свято « Осінній бал»;

·         День святого Миколая,

·         Новорічні свята;

·         свято «Наша мова солов’їна»;

·         конкурси малюнків та творів «Миру - так!», до Дня космонавтики;

·         конкурс плакатів «За здоровий спосіб життя», «Палінню - ні!»;

·         мітинг-реквієм до Дня голодомору;

·         спортивні змагання «Сьогодні - учень, завтра - захисник» до Дня захисників Вітчизни;

·         тиждень присвячений Шевченківським дням;

·         розпочата робота по створенню «Книги памяті» (збір матеріалів про таромчан, ветеранів ВВВ);

·         День Святого Валентина;

·         День довкілля;

·         Свято Останнього звоника;

·         Свято Букваря;

·         Випускні вечори.

      У школі діє  учнівське самоврядування. У складі Великої ради діють кілька секцій: «Знання», «Дисципліна і порядок», « Дозвілля», «Інформаційна», «Народознавча», «Чергування», «Робота з молодшою ланкою».

      Протягом навчального року учні школи приймали участь у районних конкурсах: «Формула успіху», «Собори наших душ», «Веселковий передзвін», «З чого починається школярик», «Майбутнє держави - це я, це ти!».

      Протягом року працювали гуртки та факультативи: «Юний залізничник», хор «Червона калина»,  факультатив «Ділова українська мова»,  «Історичними стежками рідного краю», «Сильні, сміливі, спритні!», «Чарівні пензлики», «Юні патріоти», факультатив з інформатики «Сходинки до інформатики», факультатив «Російська мова», факультатив «Економіка», факультатив «Математика», футбол, бойовий гопак, бісероплетіння, секція тхеквондо, східні танці.

      Згідно плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітували про стан чергування по школі та знайомилися з планами роботи на майбутнє.

Правовиховна робота.

         Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні.У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні   класні години

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- олімпіади з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- батьківські лекторії.

- відвідування проблемних сімей вдома.

  Заступником директора з виховної роботи Керханаджиєвою Н.О. та педагогом-організатором Плужник І.В. регулярно і ефективно проводяться бесіди та діагностичні досліджєення з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітний період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Найбільше пропусків без поважних причин мали: Гудим Вячеслав (9 клас), Халявка Катерина ( 7 клас), Бурчак Карина ( 7 клас). Школа має постійний зв'язок з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей,  кримінальною міліцією Ленінського району. На обліку в кримінальній міліції у вправах неповнолітніх – учні школи не зареєстровані.

            Протягом року відбувалися лекції з учнями 7-11 класів представником обласної прокуратури Черниш В.О.

Контрольно-аналітична робота

    Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

  Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

·         вчителів, що атестуються;

·         стан виховної роботи в 5-8 класах;

·         стан викладання та рівень навчальних досягнень з російської мови;

·         стан викладання фізики та інформатики;

·         стан викладання математики в початковій школі;

·         стан ведення учнівських зошитів;

·         стан ведення щоденників учнів 5-11 класів;

·         стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

·         виконання навчальних програм та планів;

·         перевірка навичок читання та таблиці множення в початкових класах;

·         організація та проведення курсів за вибором, факультативів;

·         організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової;

·         підготовка до ДПА.

Результати перевірки були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

 

     З упровадженням нових інформаційних технологій змінюються не лише умови праці, а й завдання, що стоять перед освітянами. Комп'ютеризація навчального процесу відіграє велику роль. Основна мета вчителя сьогодні – працювати з комп’ютером самому і вчити учнів. Вміння працювати з комп’ютерними програмами, користуватись послугами мережі «Інтернет» є необхідною умовою формування професійної компетентності вчителя. У практиці роботи школи – проведення педагогічних рад, семінарів, уроків, конкурсів педагогічної майстерності з використанням нових інформаційних технологій.

    Постійно оновлюється сайт школи, на якому висвітлюються новини школи, виховна робота, участь закладу в районних та міських заходах, зустрічі з учасниками АТО, ветеранами Другої Світової війни, афганцями.

Заохочення вчителів та учнів

           Одним з методів стимулювання будь-якого виду діяльності є заохочення та покарання.

    Протягом навчального року за спортивні досягнення було нагороджено грамотами 74 учні за спортивні досягнення, за активну участь у шкільних та районних конкурсах - 38 учнів.

   З метою підтримки обдарованої молоді народним депутатом Верховної Ради України Морозенком Є.В. було виділено  грошову премію у розмірі 1100 грн., яку отримали 8 учнів.

Робота допоміжних служб

 

Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

·         виставки книг,

·         бесіди по збереженню підручників,

·         бібліотечні уроки,

·         поповнення бібліотеки подарунковими книгами,

·         проведення рейдів «Живи, книго!».

  Загальний фонд бібліотеки на кінець навчального року становить – 15774 із них: художня література – 7977 книг; підручники – 7797 книг.

   В навчальному закладі працює медсестра Бондаренко Н.В., що обслуговує не тільки учнів.  а й вчителів, працівників, контролює своєчасне проходження медоглядів.

   Щорічно після закінчення навчального року працює пришкільний табір з денним перебуванням «Веселка», в якому відпочивають 50 дітей.  Користуючись нагодою, хочу подякувати начальнику табору Сосєдці І.В., вихователям та обслуговуючому персоналу.

  Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 14 чоловік. Дякуючи їх невтомним рукам територія нашого закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи. Хочу відмітити роботу двірника Нізельник Т.Ф, яка к сумлінно виконує свої посадові обов’язки. Техпрацівникам Лісовицькій Н.Т., Пузир В.П., завгоспу Василевич Л.М.

Соціальний захист

 

  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.  2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально - незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

•  позбавлених батьківського піклування – 3;

• інвалідів – 1;

• дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 1;

• афганців – немає;

• сім ї, що  опинилися в складних життєвих обставинах - 1 ;

• напівсиріт -13;

• дітей яких виховує одна мати - 37;

• один батько - 7;

• багатодітних сімей – 25, в них – 48 дітей.

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь  у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у БК, циркових вистав,  оздоровлення у пришкільному дитячому таборі. Деякі діти з пільгових категорій за кошти місцевого  бюджету мали змогу оздоровитися у дитячих обласних санаторіях. З опікунами  дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класними керівниками, практичним психологом, адміністрацією школи.

 Профорієнтаційна робота

 

     Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними  Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримали роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

-  професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх; педагог-організатор Плужник І.В. ознайомив дітей з основними питаннями, що можуть бути поставлені при співбесіді та телефонній розмові метою яких є працевлаштування).

Профорієнтаційна робота має бути спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають  професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.

       Учні 11 класу у грудні місяці 2014 року відвідали криміналістичну лабораторію м. Дніпропетровська, де діти ознайомилися з видами та методиками криміналістичних експертиз, мали співбесіду з працівниками та керівництвом криміналістичної лабораторії.

            За довгостроковими профорієнтаційними планами проводилися зустрічі з представниками профтехучилищ, коледжів, технікумів та вузів. Зокрема, представником Державного Аграрного університету була проведена дуже цікава та змістовна презентація вузу, Горняк Євген Володимирович ознайомив учнів з можливостями абітурієнтів при вступі до університету. Представниками Дніпропетровського училища культури була організована агітаційна бригада, виступ якої дуже зацікавив учнів 9-11 класів, він був змістовним і креативним.

Питаннями професійного вибору займаються і класні керівники. Принципово важливо є питання про конструктивну взаємодію фахівців, які працюють у різних професійних напрямах усередині школи (не дивлячись на те, що кожний має свою професійну специфіку). Такої взаємодії можна досягти за допомогою організації та підготовки спільних заходів.

Співпраця з батьками

 

             Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

    У 2014-2015 році  проведено 4 засідання шкільного батьківського комітету; 3 загальношкільних батьківських зборів, на яких виступили директор та заступники. Класні батьківські збори проходять 2 рази на семестр. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

   За рішенням загальношкільного батьківського комітету на благодійний внесок батьків: 10 гривнів щомісяця.

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

 

  Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Але  специфіка нашого закладу така, що маємо медсестру на 2 школи. Щорічно на базі  міської лікарні діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.     Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі міської  лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи. До початку роботи пришкільного оздоровчого табору працівники теж проходять медичний огляд.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються гарячим одноразовим харчуванням. Але  у 2014-2015 н.р.  вартість харчування складала 9грн. 36 коп., з них 4,50 грн за рахунок бюджету. Гаряче харчування  учнів 1-4 класів відбувається згідно графіку на 1-2 перервах у їдальні школи.  44 учні з багатодітних сімей харчувались за рахунок міського бюджету ( вартість 9, 36 грн.) . Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

         В 2014/2015 н.р.відбулися зустрічі учнів школи з лікарями: лікарем-гінекологом Совіт Н.Б. та лікарем-педіатром Маковцевою В.О.

При плануванні роботи на наступний н.р. буде включено такі оздоровчі заходи як проведення традиційного Дня здоров’я, бесід з лікарями міської лікарні, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя,  виступи шкільної медсестри на батьківських зборах, у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

       Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі в 2014/2015 році вихованцями табору стали 50 учнів школи  за рахунок бюджетних коштів та коштів батьків. Під час оздоровлення у таборі проведено цікаві масові заходи, в 2015 році теж планується оздоровити 50 учнів школи.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, це з НВР Лобода Н.А. створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами  інструктажів на голову комісії з охорони праці 

  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом 2014/2015 н.р  зафіксовано 1 випадок травмування учнів вдома.  В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та  учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Найчастіше учні травмуються вдома.

Фінансово-господарська діяльність

 

Школи має дві будівлі.  Одна з них - 1914 року ( їдальня та кабінет обслуговуючої праці), друга 1962 року. Адміністрація школи разом з коллективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради. Бухгалтерією здійснюються  проплати за спожиті школою енергоносії, газ, водопостачання. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв

            За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це  комп’ютерний класи та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб), поточні ремонти коридорів школи, класів, їдальні школи. За рахунок батьківських коштів  здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. При підготовці закладу до 2015-2016 навчального  року буде виконано ремонт м’якої покрівлі в туалеті, коридору спортивної зали, за позабюджетні кошти, буде укладено лінолеум у  двох навчальних кабінетах.  Спонсорські кошти було витрачено на періодичні видання, ремонт ксероксу, масла та бензину для газонокосилки, ремонт газонокосилки, придбання секцій паркану, підготовку школи до нового навчального року ( перевірка димоходів, оплата за пожежну дружину, госповірку газового сигналізатора, страхування топкової). Оновлено кабінет географії на загальну суму 2600 грн.

             Учні 11 класу подарували школі кольоровий принтер на суму 2500 грн.

            Велика подяка батьків за розуміння наших потреб, особливо головам батьківських комітетів та класним керівникам 1-11 класів

Управлінська діяльність

 

  Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.  З упровадженням нових інформаційних технологій змінюються не лише умови праці, а й завдання, що стоять перед освітянами. Комп'ютеризація навчального процесу відіграє велику роль. Основна мета вчителя сьогодні – працювати з комп’ютером самому і вчити учнів. Вміння працювати з комп’ютерними програмами, користуватись послугами мережі «Інтернет» є необхідною умовою формування професійної компетентності вчителя. У практиці роботи школи – проведення педагогічних рад, семінарів, уроків, конкурсів педагогічної майстерності з використанням нових інформаційних технологій.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.


Новини


27 січ. 2020
Творча зустріч зі знімальною групою фільму «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке»
27.01.2020 у кінотеатрі Multiplex ТРЦ «Караван» відбувся безкоштовний показ фільму «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» та творча зустріч. Зі знімальною групою фільму були запрошені учні 11 класу

24 січ. 2020
Вітання переможців по стрітболу
Вітаємо переможців! Команда нашого закладу перемогла серед шкіл Таромського по стрітболу.

24 січ. 2020
Відвідування Індустріального технікуму
Учні 9-11 класів завітали до Індустріального технікуму та прослухали лекції про професійно- військове орієнтування та вступ до закладів освіти з даної направленості.

22 січ. 2020
День Соборності України
Учні 11 класу організували просвітницьку акцію в центрі мікрорайону Таромське "Соборність. Що це таке?" Діти провели опитування мешканців мікрорайону про історію Дня Соборності України, роздавали виготовлені напередодні буклети, завітали до управління мікрорайону Таромське

22 січ. 2020
День Соборності України
До Дня Соборності України з учнями 8-11 класів відбулася зустріч з науковим співробітником музею АТО Дніпропетровського Національного історичного музею ім. Д.Яворницького Іриною Ревою та доцентом ДНУ, директором інституту історії м. Дніпра, ветераном АТО О.Репаном. Відбулося обговорення статті І.Реви "Соборність на Соборній площі" та перегляд презентації. І.Рева презентувала свої книжки "Місія третього покоління" та "По той бік себе" також подарувала низку історичних книг від музею АТО. О.Репаном була проведена лекція про події оборони Донецького аеропорту, яка закінчилася також 22 січня

22 січ. 2020
День Соборності України
22 січня школа створила коло єдності "Український рушник" до Дня Соборності України

Всі новини