Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпровської міської ради
 
49020, Дніпропетровська область, Новокодацький район, м. Дніпро, вул. Зоотоосіння,26 ,sz105@dhp.dniprorada.gov.ua

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Слушать радио онлайн

Звіти директора школи

 

Фінансова звітність  школи за серпень -грудень 2014 року

 

 

Підсумки роботи колективу школи,  діяльність директора на посаді протягом 2013-2014 навчального  року. Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів» від 28.01.2005 р. №55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радами закладу про виконану роботу за навчальний рік.

            Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

Загальна інформація про школу

 

 Середня загальноосвітня школа  № 105  є комунальною  власністю Дніпропетровської  міської ради. Управління та фінансування здійснювалося     управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської . Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1914, 1962  роках. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 2,291 га. У 2012-2013 навчальному році нараховується 25 педагогічних працівників. По віку – 2 вчителя до 30 років, 3 – від 31 до 40 років, 12  педагогів – від 41 до 50 років, 1 – від 51 до 55 років і 7  мають більше 55 років. 1 педпрацівник має стаж понад 40 років. 6 – понад 30, 12 – більше 20 років, 5 – понад 10 років, 1 – до 3 років. В закладі  14 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Всього працівників 39. В закладі в цьому році навчалося  266 учень у 12  класах, середня наповнюваність класів становить 22,2 учні. У початковій школі 5 класів, в в 5-9 класах – 6 класів ; у 11 – 1 клас.

 

Кадрове забезпечення

 

             Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.У 2012/2013 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою, про що говорилося вже неодноразово. Однією з умов атестації педпрацівника є вміння користуватися комп»ютером. У 2013 році атестувалось 5 вчителів, всі вони володіють комп’ютерною технікою.  

                      По якісному складу педагогічних працівників наша школа  має такі показники: вчителів –методистів – 2, «Старших вчителів –3 , «Відмінників освіти» – 2

вища категорія – 18

 • «Спеціаліст І категорії  – 2
 • «Спеціаліст ІІ категорії  – 1;                        - «Спеціаліст» -4

Забезпечення обов’язковою освітою

 

          В основу діяльності педагогічного колективу  СЗШ № 105 в 2012-2013 навчальному році були покладені  Конституція України, Закон України  “Про освіту”,  Закону України “Про загальну середню освіту”. Педагогічний колектив керувався Указами Президента України “Про національну доктрину розвитку освіти” № 347/2002 року, “Про національну програму “Діти України” № 63/96р., “Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти” № 580/1998 року, “Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти” № 417/1996 року.

              Структура загальноосвітньої школи  відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, затвердженим Дніпропетровською міською радою, Правилами внутрішнього трудового розпорядку,  Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2012 році, регіональними програмами.

                 Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

                   Протягом року простежувався і певний рух учнів. На початок року було 266 учнів,  на кінець року 258 учнів.

                   Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів. За педагогічними працівниками школи згідно наказу, який видається щорічно, закріплені вулиці по мікрорайону школи. Щорічно вчителями школи складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

                    Всі учні  школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям  і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

               Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря у школі ІІІ ступеня, у школі І та ІІ ступеня на 1-2 дені дозволяється записка від батьків. Допомогу у контролі відвідування навчальних занять особливо дітьми схильними  до правопорушень надавала  соціальний педагог школи.

               Проте  система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями потребує вдосконалення.

 

Методична робота

 

  У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Педколектив працював над науково-методичною проблемою «Використання різних видів навчально – виховної діяльності для формування гармонійно розвиненої особистості». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Лобода Н.А.

  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, міських методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання  тощо. В 2013 – 2014 навчальному році на базі школи працювали такі МО:

 • природничого циклу (керівник  Крістальна Н.К.)
 • філологічного  циклу (керівник Квітка Л.В.)
 • вчителів початкових класів (Гасан Л.І.)
 • класних керівників (Керханаджиєва Н.О)
 • художньо-естетичного циклу ( Дроботущенко О.М.)
 • математичного ( Бурлака С.В.)

    Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп.  Потрібно активізувати роботу постійно діючих семінарів. Адже саме ці форми роботи мають сприяти зростанню педагогічної майстерності вчителів, внаслідок чого має зростати рівень навчальних досягнень учнів.

     У 2013-2014 навчальному році атестувалося 5 учителів. За результати атестації 3 вчителі підтвердили відповідність раніше присвоєній вищій категорії, 1 вчитель відповідність першій категорії, 1 вчитель відповідність категорії спеціалість.

                   Педагоги школи активно залучаються до роботи у  міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.   

  Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. Тому кожному педагогу варто замислитися про результати своєї праці.

            За результатами ЗНО 2013 року випускники 11 класу одержали 173-200 балів з української мови ,8,33 % учасників ю.з математики - 36,36 % учасників, зайнявши третє місце у рейтингу Ленінського района, та 11,11% з історії України. Найкраще склали ЗНО: Артеменко Катерина,  Крайняк Ярослав, Нагорна Юлія, Коломийцева Тетяна.

     Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 6 засідань педагогічної ради. Наради при директору проводилися щомісяця.

Однією з проблем у науково-методичних роботі залишається вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів новаторів.

    

                      Результативність навчально-виховного процесу

 

                Результати  праці – це основний показник діяльності навчального закладу.  Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

               За результатами 2013-2014 навчального року закінчили школу на бали високого рівня  20 учів, що становить 8 %, на достатній рівень закінчили навчальний рік - 81 учень (34 %), на середній рівень - 103 учня ( 43 %), на низький рівень - 36 учнів (15 %).

              4 учні були нагороджені Похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

                 Учні нашої школи традиційно є активними  учасниками різноманітних творчих конкурсів. Цього року учасниками конкурсу юних знавців фізики “Левеня” стали 12 учасники, переможців - 2. В математичному конгкурсі “Кенгуру” – 40 учнів, переможців - 12. В природничому конкурсі «Колосок» прийняли участь  34 учні, переможців - 11. В конкурсі знавців української мови « Патріот» у взяли участь 29  учнів, переможців  - 2.  В конкурсі знавців англійської мови « Грінвіч» приймали участь 18 чоловік, переможців - 2. В конкурсі « Кришталева сова» приймали участь 16 учнів, переможців - 3. 

Приймали учні участь у еколого - натуралістичному конкурсі, робота Кириченко Вікторії  була відзначена грамотою Дніппропетровського обласного еколого-натуралістичного центру.

                Великого значення у школі надається питанню адаптації 5-класників та першокласників.  Перехід учнів від початкової школи до середньої та адаптація  шести річок до навчання у школі – це завжди складно для дітей питання адаптації розглядалось на засіданні педагогічної ради, яка проходила у формі психолого-педагогічного консиліуму по адаптації п’ятикласників, а адаптація перших класів. Плануємо і на наступний рік проводити психолого-педагогічний консиліум з  питання адаптації учнів  перших та п’ятих класів .

 

Виховна та позакласна робота

 

           Метою виховної роботи навчального закладу було: національно-патріотичне виховання як складова частина всебічного виховання особистості. Класні керівники  працювали над згуртуванням учнівських колективів, виконанням виховних планів роботи. Класні керівники планували свою роботу, виходячи з річного плану роботи школи.              Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально-етичне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

• Громадянсько-патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Економічне виховання.

• Екологічне виховання.

   Протягом минулого навчального року чергування по школі здійснювалося по днях з 7-11 клас. Однак, звіти про чергування і висвітлення результатів чергування не були систематичними і якісними. Це питання має стати одним з основних в роботі учнівського самоврядування.

Протягом 2013 – 2014 навчального року були проведені наступні загальношкільні виховні заходи:

 • свято Першого дзвоника;
 • тиждень фізкультури та спорту;
 • свято квітів;
 • участь у міському фітнес-марафоні та легкоатлетичному пробігу «Миля миру» приурочених до Дня міста;
 • День вчителя;
 • акція милосердя «Лелеча доброта» (до Дня інвалідів), благодійна акція «Хай живе надія»;
 • Рейд «Урок», «Живи, книго!», «Шкільна форма» ;
 • свято « Осінній бал»;
 • День святого Миколая,
 • Новорічні свята;
 • свято «Наша мова солов’їна»;
 • конкурси малюнків та творів «Миру - так!», до Дня космонавтики;
 • конкурс плакатів «За здоровий спосіб життя», «Палінню - ні!»;
 • мітинг-реквієм до Дня голодомору;
 • спортивні змагання «Сьогодні - учень, завтра - захисник» до Дня захисників Вітчизни;
 • тиждень присвячений Шевченківським дням;
 • розпочата робота по створенню «Книги памяті» (збір матеріалів про таромчан, ветеранів ВВВ);
 • День Святого Валентина;
 • День довкілля;
 • Свято Останнього звоника;
 • Свято Букваря;
 • Випускні вечори.

      У школі діє  учнівське самоврядування. У складі Великої ради діють кілька секцій: «Знання», «Дисципліна і порядок», « Дозвілля», «Інформаційна», «Народознавча», «Чергування», «Робота з молодшою ланкою».

      Протягом навчального року учні школи приймали участь у районних конкурсах: «Формула успіху», «Собори наших душ», «Веселковий передзвін», «З чого починається школярик», «Майбутнє держави - це я, це ти!».

      Протягом року працювали гуртки та факультативи: «Юний залізничник», хор «Червона калина»,  факультатив «Ділова українська мова»,  «Історичними стежками рідного краю», «Сильні, сміливі, спритні!», «Чарівні пензлики», «Юні патріоти», факультатив з інформатики «Сходинки до інформатики», факультатив «Російська мова», факультатив «Економіка», факультатив «Математика», футбол, бойовий гопак, бісероплетіння, секція тхеквондо, східні танці.

      Згідно плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітували про стан чергування по школі та знайомилися з планами роботи на майбутнє.

 

     

 

Правовиховна робота.

         Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні.У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні   класні години

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- олімпіади з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- батьківські лекторії.

- відвідування проблемних сімей вдома.

  Заступником директора з виховної роботи Керханаджиєвою Н.О. та педагогом-організатором Плужник І.В. регулярно і ефективно проводяться бесіди та діагностичні досліджєення з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітний період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Найбільше пропусків без поважних причин мали: Міхненко Олександр (8 клас), Єрьомін Руслан (7 клас), Гудим Вячеслав (6 клас) . Школа має постійний зв'язок з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей,  кримінальною міліцією Ленінського району. На обліку в кримінальній міліції у вправах неповнолітніх був учень 9 класу - Ольшанський Ярослав за крадіжку .

            Протягом року відбувалися лекції з учнями 7-11 класів представником обласної прокуратури Черниш В.О.

 

Контрольно-аналітична робота

    Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

  Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

 • вчителів, що атестуються;
 • стан виховної роботи в 5-8 класах;
 • стан викладання та рівень навчальних досягнень з російської мови;
 • стан викладання фізики та інформатики;
 • стан викладання математики в початковій школі;
 • стан ведення учнівських зошитів;
 • стан ведення щоденників учнів 5-11 класів;
 • стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;
 • виконання навчальних програм та планів;
 • перевірка навичок читання та таблиці множення в початкових класах;
 • організація та проведення курсів за вибором, факультативів;
 • організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової;
 • підготовка до ДПА.

Результати перевірки були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

 

     З упровадженням нових інформаційних технологій змінюються не лише умови праці, а й завдання, що стоять перед освітянами. Комп'ютеризація навчального процесу відіграє велику роль. Основна мета вчителя сьогодні – працювати з комп’ютером самому і вчити учнів. Вміння працювати з комп’ютерними програмами, користуватись послугами мережі «Інтернет» є необхідною умовою формування професійної компетентності вчителя. У практиці роботи школи – проведення педагогічних рад, семінарів, уроків, конкурсів педагогічної майстерності з використанням нових інформаційних технологій.

    Створено сайт школи, розпочата робота по впровадженню електронного щоденника. Актуальним постає питання створення єдиної локальної мережі, що забезпечило б електронний документообіг, регулярний доступ до інформаційних ресурсів усіх учасників. 

 

Заохочення вчителів та учнів

           Одним з методів стимулювання будь-якого виду діяльності є заохочення та покарання.

    Протягом навчального року за спортивні досягнення було нагороджено грамотами 62 учні, за активну участь у шкільних та районних конкурсах - 45 учнів.

   З метою підтримки обдарованої молоді народним депутатом Верховної Ради України Морозенком Є.В. було виділено  грошову премію у розмірі 900 грн., яку отримали 9 учнів.

  

Робота допоміжних служб

 

Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

 • виставки книг,
 • бесіди по збереженню підручників,
 • бібліотечні уроки,
 • поповнення бібліотеки подарунковими книгами,
 • проведення рейдів «Живи, книго!».

  Загальний фонд бібліотеки на кінець навчального року становить – 15774 із них: художня література – 7977 книг; підручники – 7797 книг.

   В навчальному закладі працює медсестра Бондаренко Н.В., що обслуговує не тільки учнів.  а й вчителів, працівників, контролює своєчасне проходження медоглядів.

   Щорічно після закінчення навчального року працює пришкільний табір з денним перебуванням «Веселка».  Користуючись нагодою, хочу подякувати начальнику табору СосЄдці І.В., вихователям та обслуговуючому персоналу.

  Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 14 чоловік. Дякуючи їх невтомним рукам територія нашого закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи. Хочу відмітити роботу двірника Нізельник Т.Ф, яка к сумлінно виконує свої посадові обов’язки.

 

 Соціальний захист

 

  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.  2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально -незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

•  позбавлених батьківського піклування – 5;

• інвалідів – немає ;

• дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 2;

• афганців - 1;

• сім ї, що  опинилися в складних життєвих обставинах - 6 ;

•  напівсиріт - 19;

• дітей яких виховує одна мати - 16;

•                                    один батько - 3

• багатодітних сімей – 20, в них – 44 дітей..

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь  у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у БК, циркових вистав,  оздоровлення у пришкільному дитячому таборі. Деякі діти з пільгових категорій за кошти місцевого  бюджету мали змогу оздоровитися у дитячих обласних санаторіях. З опікунами  дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класними керівниками, практичним психологом, адміністрацією школи.

 

 Профорієнтаційна робота

 

     Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними  Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримали роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

-  професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх; педагог-організатор Плужник І.В. ознайомив дітей з основними питаннями, що можуть бути поставлені при співбесіді та телефонній розмові метою яких є працевлаштування).

       Профорієнтаційна робота має бути спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають  професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.

       Учні 9-х класів у березні місяці 2013 року відвідали криміналістичну лабораторію м. Дніпропетровська, де діти ознайомилися з видами та методиками криміналістичних експертиз, мали співбесіду з працівниками та керівництвом криміналістичної лабораторії.

            За довгостроковими профорієнтаційними планами проводилися зустрічі з представниками профтехучилищ, коледжів, технікумів та вузів. Зокрема, представником Державного Аграрного університету була проведена дуже цікава та змістовна презентація вузу, Горняк Євген Володимирович ознайомив учнів з можливостями абітурієнтів при вступі до університету. Представниками Дніпропетровського училища культури була організована агітаційна бригада, виступ якої дуже зацікавив учнів 9-11 класів, він був змістовним і креативним.

            Питаннями професійного вибору займаються і класні керівники. Принципово важливо є питання про конструктивну взаємодію фахівців, які працюють у різних професійних напрямах усередині школи (не дивлячись на те, що кожний має свою професійну специфіку). Такої взаємодії можна досягти за допомогою організації та підготовки спільних заходів.

            Результатом усіх заходів є продовження навчання учнями 9-их класів 65% у 10 класі, а 35%, свідомо обравши професію, навчаються в коледжах, профтехучилищах та технікумах міста.

 

 Співпраця з батьками

 

             Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

    У 2013-2014 році  проведено 3 засідання шкільного батьківського комітету; 3 загальношкільних батьківських зборів, на яких виступили директор та заступники. Класні батьківські збори проходять 2 рази на семестр. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

   За рішенням загальношкільного батьківського комітету на благодійний внесок батьків: 10 гривнів щомісяця.

  В 2013-2014н.р. надійшло коштів 18 390 гривен.

            Зібрані батьківські кошти використано на ролети в їдальню - 2260 грн, жалюжі в англійський кабінет - 1000, ремонт класної кімнати 4 класу - 1180 грн , користування інтернетом - 540 грн, придбання фарби, заміна підвіконників - 1000 грн, та інше. Всього за літо 2013 року витрачено 8190 грн. Копії актів та чеків на пидбання знаходяться у голови батьківського комітету. 

      Хочу подякувати батькам за надання благодійної допомоги закладу.

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

 

  Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Але  специфіка нашого закладу така, що маємо медсестру на 2 школи. Щорічно на базі  міської лікарні діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.     Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі міської  лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи. До початку роботи пришкільного оздоровчого табору працівники теж проходять медичний огляд.

  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються гарячим одноразовим харчуванням. Але  у 2012-2013 н.р.  вартість харчування складала 8грн. 50 коп., з них 5 грн за рахунок бюджету. Гаряче харчування  учнів 1-4 класів відбувається згідно графіку на 1-2 перервах у їдальні школи.  44 учні з багатодітних сімей харчувались за рахунок міського бюджету ( вартість 7,95 грн.) .Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

         В 2011/2012 н.р.відбулися зустрічі учнів школи з лікарями: лікарем-гінекологом Совіт Н.Б. та лікарем-педіатром Маковцевою В.О..

           При плануванні роботи на наступний н.р. буде включено такі оздоровчі заходи як проведення традиційного Дня здоров’я, бесід з лікарями міської лікарні, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя,  виступи шкільної медсестри на батьківських зборах, у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

       Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі в 2012/2013 році вихованцями табору стали 50 учнів школи  за рахунок бюджетних коштів та коштів батьків. Під час оздоровлення у таборі проведено цікаві масові заходи, в 2014 році теж планується оздоровити 50 учнів школи.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, це з НВР Лобода Н.А. створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами  інструктажів на голову комісії з охорони праці 

  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом 2012/2013 н.р  зафіксовано 1 випадок травмування учнів вдома.  В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та  учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Найчастіше учні травмуються вдома.

 

Фінансово-господарська діяльність

 

Школи має дві будівлі.  Одна з них - 1914 року ( їдальня та кабінет обслуговуючої праці), друга 1962 року. Адміністрація школи разом з коллективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради. Бухгалтерією здійснюються  проплати за спожиті школою енергоносії, газ, водопостачання. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв

            За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це  комп’ютерний класи та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб), поточні ремонти коридорів школи, класів, їдальні школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку. За рахунок батьківських коштів  здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. При підготовці закладу до 2012-2013 навчального  року було виконано ремонт м’якої покрівлі спортивної зали, майстерень, коридору спортивної зали, туалетів за кошти бюджету на загальну суму  100 тисяч грн, укладено лінолеум у  чотирьох навчальних кабінетах.  Спонсорські кошти було витрачено на періодичні видання, придбання насосу в топкову, ремонт ксероксу, ремонт учительської кімнати, масла та бензину для газонокосилки, ремонт газонокосилки, придбання секцій паркану, підготовку школи до нового навчального року ( перевірка димоходів, оплата за пожежну дружину, курси завгосп, госповірку газового сигналізатора, газових лічильників, страхування топкової).

             Учні 11 класу подарували школі кольоровий принтер на суму 2300 грн.

            Велика подяка батьків за розуміння наших потреб, особливо головам батьківських комітетів та класним керівникам 1-11 класів

 

Управлінська діяльність

 

  Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.  З упровадженням нових інформаційних технологій змінюються не лише умови праці, а й завдання, що стоять перед освітянами. Комп'ютеризація навчального процесу відіграє велику роль. Основна мета вчителя сьогодні – працювати з комп’ютером самому і вчити учнів. Вміння працювати з комп’ютерними програмами, користуватись послугами мережі «Інтернет» є необхідною умовою формування професійної компетентності вчителя. У практиці роботи школи – проведення педагогічних рад, семінарів, уроків, конкурсів педагогічної майстерності з використанням нових інформаційних технологій.

    Створено сайт школи, розпочата робота по впровадженню електронного щоденника. Актуальним постає питання створення єдиної локальної мережі, що забезпечило б електронний документообіг, регулярний доступ до інформаційних ресурсів усіх учасників. 

 

           Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

        Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

           

Дуже хочу всім подякувати за підтримку та розуміння!

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1

засідання шкільного  батьківського комітету  КЗО СЗШ № 105 від 06.09.2013 року

звіту директора  КЗО «Середня загальноосвітня

школа № 105» управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради

перед педагогічним коллективом, батьківським комітетом  та громадськістю

від 06.09.2013 р.

                                                           ПРИСУТНІ:

       представники педколективу –21 чол;

       члени батьківського комітету    -  18 чол.;

       учнів старшої школи - 3 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1.Звіт керівника школи про свою діяльність перед педагогічним коллективом, батьківським комітетом  та громадськістю.  

                                                                                                               Ткаченко Т.М.

       2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність керівника школи  Ткаченко Т.М. щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

       3. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом таємного голосування членами педагогічного колективу, батьківського комітету за результатами звіту керівника.

 

СЛУХАЛИ: голову зборів Туницьку О.О.,  яка зазначила, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та  громадськістю” від 23.03.2005 р. № 178 на виконання  Національної доктрини розвитку освіти,   п.3  наказу    Міністерства    освіти  і    науки     України     від 28.01.2005 р. № 55 ”Про запровадження звітування керівників  дошкільних , загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про загально-освітній навчальний заклад та Положення про професійно-технічний навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної  державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах , що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної  мотивації.

         СЛУХАЛИ: Керівника  школи Ткаченко Т.М., яка  в своєму звіті охопила основні напрямки своєї діяльності як директора школи. В звіті відображено :

 • персональний внесок  керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу;
 • охоплення навчанням  дітей 5-ти річного віку;
 • виконання функціональних обов язків щодо забезпечення обов язковості загальної середньої освіти;
 • створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес;
 • організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;
 • про ужиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;
 • ужиті заходи щодо забезпечення  школи педкадрами та доцільність їх розстановки;
 • соціальний захист, збереження та зміцнення здоров я учнів та працівників педагогічного колективу;
 • )надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з малозабезпечених сімей;
 • моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників;
 • дотримання  правопорядку неповнолітніми;
 • залучення педагогічної та батьківської громадськості  до управління діяльності навчального закладу;
 • дисциплінарну практику та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції , викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою.

         ВИСТУПИЛИ: Бабіч О.О. - член б/к 4 класу, Перепилиця Н.Н. - член б/К 3 класу, Буркацький О.В. - член Б/К 8 класу, члени педколективу Сосєдка І,В. - голова ПК, Квітка Л.В. - голова МО учителів філологів,  Ростовський В.Й. - член ПК, які одобрили роботу    керівника навчального закладу  протягом навчального року та запропонували провести таємне голосування.

Результати таємного голосування:

 • Признати роботу директора задовільною -  42 чол.
 • Не задовільною - 0 чол.
 • Утримались - 0

ВИРІШИЛИ:

 1. Роботу директора школи за період 2012-2013 року визнати задовільною
 2. Частковий звіт директора школи та результати голосування розмістити на шкільному сайті.

Голова зборів -  ________________       О.О.Туницька

Секретар            ________________        В.Л. Кузьміч  

 

 

ПРОТОКОЛ № 2
засідання шкільного  батьківського комітету  КЗО СЗШ № 105 від 12.09.2013 року

ПРИСУТНІ:

    представники педколективу –7 чол;                                                                          члени батьківського комітету    -  13 чол.;

ЧЕРГА ДЕННА:

 1. Звіт голови шкільного батьківського комітету                                                                                                                                                                                         Гончаренко О.А.
 2. Вибори голови шкільного батьківського комітету.                                                                                                                                                                                 Ткаченко Т.М.
 3. Про харчування учнів  1- 4 класів, дітей пільгових категорій, багатодітних та учнів                      5 - 10 класів.                                                                                                                                                                                                                                                          Лобода Н.А.
 4. Про благодійні внески  від фізичних і юридичних осіб  на добровільній основі.                                                                                                                       Гончаренко О.А.

 1. СЛУХАЛИ: голову шкільного батьківського комітету, який  ознайомив присутніх із членами шкільного батьківського комітету. Олександр Анатолійович  зосередив увагу на тому, що протягом минулого навчального року вдало працював шкільний батьківський комітет під  його керівництвом . Протягом року було розглянуто ряд питань, які стосуються:

 • житлово-побутових умов дітей із сімей, що знаходиться в складних життєвих ситуаціях (сім’я Кожушних - вул. Межева 8, сім’я Мамонових - вул. Ульянівська 122, сім’я Міхненків  - вул. Водяна 24, сім’я Назарових - вул. Ламана 72) ;
 • укріплення матеріально-технічної бази школи;
 • участь батьків у шкільних заходах;
 • профорієнтаційна робота;
 • перевірка роботи шкільної їдальні.

ВИРІШИЛИ:  роботу батьківського комітету 2012-2013 н.р. вважати задовільною.  

2. СЛУХАЛИ: директора школи Ткаченко Т.М., яка запропонувала

 • головою шкільного батьківського комітету обрати Туницьку - Гончаренко О.О.

ВИРІШИЛИ :за підсумками голосування  головою шкільного батьківського комітету обрати Туницьку - Гончаренко Ольгу Олексіївну.

3. СЛУХАЛИ: голову батьківського комітету Туницьку - Гончаренко О.О., яка  запропонувала розподілити обов’язки членів батьківського комітету :

 • Кузьміч В.Л.  - заступник голови б/к;
 • Штанько Л.О. - секретар б/к;
 • Фортуна В.В. - казначей б/к;
 • Константинова В.О - член ревізійної комісії б/к;
 • Буркацький О.В. -  член ревізійної комісії б/к;
 • Шевченко С.М. - член ревізійної комісії б/к;
 • Перепелиця М.М.  - спорт масова робота б/к;
 • Бабіч О.Г. - культмасовий сектор б/к;
 • Касаткін О.Г. - культмасовий сектор б/к;
 • Шуміхіна О.В. - культмасовий сектор б/к;

ВИРІШИЛИ: затвердити обов’язки членів б/к за вищеподаним списком.

СЛУХАЛИ:  заступника директора школи Лободу Н.А., відповідальну за харчування по школі, яка повідомила про те що станом на 12.09.2013 рік всього харчується по школі:

 • учні з багатодітних сімей - 39 чол. на суму - 8,36 грн;
 • дітей під опікою - 3 чол. на суму - 8,36 грн;
 • учнів 1 - 4 класів - 110 чол. на суму  - 5,22;
 • учні 5-10 класи - 145 чол. на суму - 8 грн.
 • окремо чай та булка 3,50 грн.

Лобода Н.А. повідомила, що раціон учні 1 - 4 класів складає - 9,72 грн та запропонувала зобов’язати батьків учнів 1- 4 класів проводити батьківську оплату в розмірі 4,50 грн, оскільки бюджет складає 5,22 грн, а також запропонувала проводити перевірку їдальні членами б/к.

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію Лободи Н.А. прийняти до відома
 2. Провести роз’яснювальну  роботу серед батьків 1 - 4 класів про обов’язкову батьківську доплату за харчування в розмірі 4,50.
 3. Доручити класним керівникам  1 - 4 класів вести облік відвідування учнів, проводити звіти за харчуванням щотижнево.  
 4. СЛУХАЛИ: Гончаренко О.А. голову батьківського комітету, який ознайомив присутніх  з постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000р. №1222 «Про затвердження порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування». Він також зазначив , що з метою зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу, а також для поліпшення умов навчання та виховання дітей  існує практика надання благодійних внесків від батьків учнів.   Гончаренко О.А. запропонував організувати шкільний благодійний фонд, розмір якого складає 10 грн на місяць ( за згодою батьків).

ВИРІШИЛИ:

 1. Заборонити збирання благодійних внесків педпрацівникам школи.
 2. Доручити збір шкільних фондів членам шкільних батьківських комітетів.
 3. Доручити збір коштів від шкільного батьківського комітету Фортуні Валерії Володимирівні.
 4. Щомісячно складати акти про використання благодійних внесків.
 5. Прийом благодійних внесків проводити на благодійній основі відповідно до вимог законодавства з обов’язковим оформленням відповідної документації.
 6. Тричі на рік звітувати перед громадськістю про використання благодійних внесків       ( грудень , травень, вересень).

Голова зборів -  ________________       О.А. Гончаренко  

Секретар            ________________        Л.О. Штанько


Новини


27 січ. 2020
Творча зустріч зі знімальною групою фільму «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке»
27.01.2020 у кінотеатрі Multiplex ТРЦ «Караван» відбувся безкоштовний показ фільму «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» та творча зустріч. Зі знімальною групою фільму були запрошені учні 11 класу

24 січ. 2020
Вітання переможців по стрітболу
Вітаємо переможців! Команда нашого закладу перемогла серед шкіл Таромського по стрітболу.

24 січ. 2020
Відвідування Індустріального технікуму
Учні 9-11 класів завітали до Індустріального технікуму та прослухали лекції про професійно- військове орієнтування та вступ до закладів освіти з даної направленості.

22 січ. 2020
День Соборності України
Учні 11 класу організували просвітницьку акцію в центрі мікрорайону Таромське "Соборність. Що це таке?" Діти провели опитування мешканців мікрорайону про історію Дня Соборності України, роздавали виготовлені напередодні буклети, завітали до управління мікрорайону Таромське

22 січ. 2020
День Соборності України
До Дня Соборності України з учнями 8-11 класів відбулася зустріч з науковим співробітником музею АТО Дніпропетровського Національного історичного музею ім. Д.Яворницького Іриною Ревою та доцентом ДНУ, директором інституту історії м. Дніпра, ветераном АТО О.Репаном. Відбулося обговорення статті І.Реви "Соборність на Соборній площі" та перегляд презентації. І.Рева презентувала свої книжки "Місія третього покоління" та "По той бік себе" також подарувала низку історичних книг від музею АТО. О.Репаном була проведена лекція про події оборони Донецького аеропорту, яка закінчилася також 22 січня

22 січ. 2020
День Соборності України
22 січня школа створила коло єдності "Український рушник" до Дня Соборності України

Всі новини