Підручники для школи
 
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпровської міської ради
 
49020, Дніпропетровська область, Новокодацький район, м. Дніпро, вул. Зоотоосіння,26 ,[email protected]

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Слушать радио онлайн

Річний звіт про діяльність закладу

Звіт директора 

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №105»

 Дніпровської міської ради

Ткаченко Тетяни Миколаївни

  за 2019/2020 н.р.

 

Шановні присутні!

Відповідно до функціональних обов’язків та на підставі «Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. №178, керуючись у своїй діяльності Конституцією України,  Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти ми зібралися сьогодні, щоб зробити  підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2019-2020 навчального року.

Концепція розвитку комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 105 імені М. Лояна » Дніпровської міської ради керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про захист персональних даних», "Концепцією загальної середньої освіти", "Концепцією Національної програми інформатизації", "Концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти", «Концепцією впровадження медіоосвіти в Україні», «Концепцією профільного навчання в старшій школі», державними стандартами освіти та Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для початкової, основної та старшої школи.

Мета  концепції  розвитку школи: визначити перспективи розвитку школи як закладу, що  надає  якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання  відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

         Сьогодні змінюються технології, по новому розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з яким викликами зустрінуться діти, що зараз навчаються в школі. Тому і важливо  перейти від школи, яка надає здобувачам освіти  знання, до школи, яка вчить використовувати їх сьогодні. Нова українська школа – це школа для життя у 21 столітті. 

         Головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут всього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.

 Основними напрямками  стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти є:

1. Подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;

2. Створення сприятливого освітнього середовища у закладі освіти;

3.Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання.

4.Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.

5. Дотримання високих професійних та етичних стандартів у всіх сферах діяльності освітнього закладу- освітній, науково-освітній, мистецькій, інноваційній;

6.Демократизація навчально-виховного процесу.

7.Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.

8.Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям.

9.Розвиток в учнів пізнавальної активності, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, самостійного ознайомлення  з найновішими досягненнями науки і техніки.

10. Виховання в   учнів шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій  народів, що населяють Україну.

11.Національно-патріотичне виховання учнів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі.

12.Удосконалення роботи психологічної служби школи щодо просвітньої діяльності батьків та педагогічних працівників.

13.Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я вихованців

            

Навчально- виховний процес забезпечує:

Педагогічний колектив:  23 особи, з них мають

 • вищу категорію-19
 • І кваліфікаційну категорію –1
 • Спеціаліст –3
 • Звання «Вчитель-методист» -2
 • Звання «Старший вчитель» -5
 • Звання «Відмінник освіти» -2

Освітній рівень педпрацівників:

 • З вищою освітою -21
 • З середньою спеціальною – 2.

Контингент учнів:

1-4 класи – 133

5-9 класи –140

10-11 класи-38

 Всього - 311

У школі функціонує 11 класів: 1-4- 4 класи, 5-9 -5 класів, 10-11 – 2 класи, інклюзивний клас, де навчається дитина з особливими освітніми потребами -1 Профіль навчання: українська філологія.

Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1914 році, основна будівля була побудована у 1962 році (будівля складається з 2-х поверхів, проектна потужність -300 учнів).

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, на даний час відремонтовано та доведено до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, однак необхідно оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються поточні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм. В школі функціонують два комп’ютерні класи, які придбані за  спонсорські кошти (16 комп’ютерів  та дві  мультимедійні  дошки, працює система відеоконференцзв’язку). 

В школі є їдальня (на 60 місць),  бібліотека ,  спортивний зал, спортивні майданчики, стадіон, футбольне поле зі штучним покриттям (нестандартне), нестандартне спортивне обладнання, дитячі майданчики.

Введення карантину 2020 року заставило педагогів по-новому, а саме дистанційно, вибудовувати весь навчальний процес у ІІ півріччі 2019-2020 року. Педагоги закладу у своїй роботі активно використовували наступні інструменти дистанційного навчання: платформи: - Освітній проект «На Урок» ( https://naurok.com.ua/webinar); - Всеосвіта (https://vseosvita.ua/library/platformi); - Zoom (відеоконференції, онлайн-зустрічі, чат і мобільна робота). Соціальна мережа: -YouTube; -Viber, Веб-ресурси: - Google Classroom. Це був складний період для всіх учасників навчально-виховного процесу і для учнів, і для батьків, і для вчителів.

Результати  праці – це основний показник діяльності навчального закладу.  Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

               За результатами 2019-2020 навчального року закінчили школу на бали високого рівня  32 учні, що становить 10,3 %.

3-4 класи - високий рівень    3   учні  , 4,5 %

          Достатній  рівень    22 учні  , 33%

                              Середній рівень    36 учнів  , 53,7 %

                              Початковий рівень     4  учні  , 5,9 %

5-9 класи - високий рівень    6   учнів , 4,3 %

          Достатній  рівень    32 учні  , 23,1%

                              Середній рівень    80 учнів  , 57,9 %

                             Початковий рівень     20  учнів  , 14,4 %

10-11 класи - високий рівень    6   учнів  , 15,7 %

          Достатній  рівень    9 учнів  , 23,6%

                              Середній рівень    17 учнів  , 44,7 %

                              Початковий рівень     6 учнів  , 15,7 %

По закінченню 9 класу  1 учень одержав    свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою,  6 випускників 11-го класу будуть нагороджені золотою медаллю.

У 2019-2020 навчальному році у всіх навчальних закладах України продовжено запровадження навчання згідно правил Нової Української Школи. Концепція НУШ - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти - почала діяти у 2018 році. Учні 1 та 2 класів навчались за новими програмами.

Новим для дітей було:

 • ранкові зустрічі, які розпочинали день, допомагали налаштуватись на робочий лад;
 • модельне навчання за тематичними тижнями;
 • інтеграція предметів;
 • Лего-конструктор та «Шість цеглинок».

Нові підручники, нові засоби навчання -  дають можливість проводити експерименти та дослідження. У зв’язку з потребами нового підходу до викладання навчальних предметів, у необхідності набуття нових професійних якостей, учителі початкової школи пройшли курси підвищення кваліфікації, відповідно до концепції «Нова українська школа», завершили онлайн-курс для вчителів початкової школи на платформі EdEra, пройшли навчання за програмою «Інноваційні технології у фізичному вихованні молодших школярів у рамках курсу Нової української школи».

Учителі початкової школи  в умовах карантину продовжували дистанційно підвищувати кваліфікаційну категорію. Були учасниками вебінарів.

      Поряд з вчителями НУШ вносили зміни  в роботу з учнями і інші вчителі. Постійно вдосконалювати педагогічну майстерність через педагогічні зібрання різних форм.

      Педагогічний колектив школи розпочав роботу за інклюзивною формою навчання, що дає змогу забезпечити  рівний доступ до освіти дітям з особливими освітніми потребами.  

Методична робота:

    Підвищення статусу національної освіти в ХХІ столітті потребує нових підходів і методів роботи з педагогічними кадрами. Методична робота стала життєвою потребою кожного окремого педагога й водночас обов’язковою вимогою суспільства. Виявляти, розвивати й плекати творчі паростки особистості вчителя – основна мета методичної роботи нашого навчального закладу.

Структура методичної роботи з педагогічними працівниками закладу включала у 2019/2020 навчальному році:

    -         Засідання педагогічних рад;

    -         Засідання методичних рад;

             -        Організація та проведення предметних тижнів;

             -        Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів;

             -         8 методичних об’єднань для вчителів різних фахів і класних керівників 1-4 класів та 5-11 класів;

    -         Інструктивно-методичні наради при директорові та його заступниках.

             -         Організація роботи «Школи молодого вчителя»

             -         Організація самоосвітньої діяльності, атестація педагогів

             -         Групові та індивідуальні консультації.

Широко впроваджуються в практику роботи вчителів інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто вчиться.

У 2019-2020 н.р. атестувалося 6 педагогічних працівників (вища категорія).

Виховна та позакласна робота:

Робота з учнями у 2019-2020 здійснювалася на основі  нормативно-правових документів :

           Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.2019 року «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок »

         Лист МОН № 1/9-523 від 16.08.2019 року  «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»

Національно-патріотичне виховання в навчальному закладі впроваджується шляхом реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, плану дій щодо реалізації Стратегії, проведення Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

     Зміст виховання реалізується у процесі навчально-виховної діяльності на уроках (педагогічний колектив) і в позакласній роботі (класні керівники, педагог-організатор, керівники гуртків), у співпраці адміністрації школи з Радою старшокласників, у взаємодії з батьками.

Відповідно до річного плану роботи було проведено ряд загальношкільних заходів.

Розпочався навчальний рік святом Знань. 1 вересня у всіх класах пройшов перший урок «Хай квітне щаслива моя Україна».

З 9 по 13 вересня - участь у Всеукраїнському Олімпійському тижні.

13 вересня - урочисте відкриття легкоатлетичної спартакіади 2019 року.

 14 вересня -карнавальна хода «I love Dnipro», приурочена 243-й річниці заснування міста Дніпра.

20 вересня до Дня Миру були проведені виховні години «Із мрією в серці про мир в Україні», флешмоб "Заради миру на землі», конкурс малюнків «Ні - війні, так- Миру й сонцю в небі».

11 жовтня до Дня українського козацтва та Захисника України було проведено свято козачат для учнів початкової школи «Козацькі забави». Учні 11 класу зустрілися з воїном АТО на позивний “Шаман”.

12 жовтня рій "Чайка" брав участь у фестивалі, присвяченому урочистому відкриттю Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").

З 11 по 15 листопада в школі пройшов тиждень безпеки дорожнього руху, пройшла зустріч зі шкільним офіцером поліції в рамках просвітницько-профілактичної програми «Школа і поліція».

У період з 25 листопада по 10 грудня школа долучилась до Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля». Були проведені такі заходи: лекції, анкетування та малювання плакатів на тему: «Не дай СНІДу шанс».

До Дня Збройних Сил України 6 грудня 2019 року відбулося свято "Посвята в козачата" для учнів молодшої школи за участю отамана Таромського  козацького полку Ігнатенка В.П., де учнів 1 класу прийняли до лав козачат школи.

18 грудня 2019 року в школі пройшло свято "День Святого Миколая».

У січні до Дня Соборності України були проведені такі заходи : створення кола єдності "Український рушник",  відеопривітання, просвітницька  акція в центрі мікрорайону Таромське "Соборність. Що це таке?", зустріч з науковим співробітником музею АТО Дніпропетровського Національного історичного музею ім. Д. Яворницького Іриною Ревою та доцентом ДНУ, директором інституту історії м. Дніпра, ветераном АТО О. Репаном, виховні години  до Дня пам'яті героїв Крут.

        У 9 класі відбулась виховна година до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відзначається 27 січня.

         20 лютого 2020 року до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні у школі було проведено учнями 10 класу відкритий виховний захід «Хто вмирає в боротьбі, у серцях живе навіки».

         До екологічних свят в квітні 2020 року учні школи в дистанційному режимі до Дня Землі та Довкілля прочитали тематичні вірші з закликом збереження природи.

       19 квітня 2020 учні та вчителі СЗШ №105 взяли участь у флешмобі "Великдень у родинному колі".

       До 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні учні школи підготували відео на тему " Сторінками історії нашої родини".

      10 травня - Свято Матері, свято народження життя. Учні школи взяли участь у фотофлешмобі " Мати -її Величність, у неї в обіймах вічність".

 15 травня до  Міжнародного дня сім'ї наші учні та батьки створили відеопривітання «Майбутнє України – щаслива родина».

21 травня  до  Дня вишиванки діти зі своїми сім'ями створили відеоролики «Чарівна краса вишиванки».

До свята «Останнього дзвоника» було створено  відеопривітання адміністрації закладу та проведенні відеоконференції у програмі Zoom з учнями 1, 4, 9 та 11-х класів. Також навчальний рік завершили презентацією «Сторінками шкільного життя 2019-2020 н.р.». Класні керівники в онлайн режимі привітали своїх учнів з закінченням навчального року.

   Протягом навчального року учні школи взяли участь в таких районних конкурсах при Будинку творчості  Новокодацького району як інтелектуальний турнір «Формула успіху» для учнів 10-11 класів,  конкурс для учнів початкових класів «Півгодинки на цікавинки» 4 клас, «Лідер фест», «Відкрий для себе Україну» (6 кл.) – 1 місце в районі.

У міському конкурсі читців поезій Шевченка та творів про Шевченка "О слово рідне, хто без тебе я" учениця 11 класу Глоба Тетяна посіла 1 місце.

Учні  школи прийняли активну участь у Всеукраїнського конкурсі дитячого малюнку «Зоологічна галерея».

     У 2019-2020 н.р. середня школа № 105 у виховній роботі спрямувала свою діяльність на розвиток власного «Я» кожної дитини, розкриття її здібностей, прагнула допомогти кожному знайти себе в колективі; виховувала особистість учня як національно-свідомого  громадянина; формувала високі морально-духовні якості учнів; допомагала батькам у підвищенні їх педагогічної культури; залучала до активної участі батьків і дітей у шкільному житті.

Соціальний захист:

Адміністрація школи  підтримує тісний зв'язок зі Службою у справах дітей Новокодацького району, сектором  ювенальної превенції Новокодацького  відділення поліції Дніпровського відділу в Дніпропетровській області.

   На внутрішкільному обліку знаходиться 3 учні.

   Систематично проводиться  робота з профілактики шкідливих звичок та попередження скоєння правопорушень і злочинів.

Соціальна підтримка пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з законодавством. На початку навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій.

              Кількість дітей у них становить:

- дітей, позбавлених батьківського піклування – 8;

- дітей з інвалідністю – 2

- дітей з малозабезпечених сімей - 3

- дітей з багатодітних дітей – 41

- дітей, батьки яких брали участь в АТО-3

- дітей-чорнобильців - 1

       Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи, залучені до гурткової роботи. Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в закладі, проводиться згідно з діючим законодавством.

       Організація харчування:

    Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі сумісно з ТОВ «Продрезерв-5»  організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х класів.

Графік харчування

8.45

1-2 класи

9.40

3-4 класи

10.35

7,8,9,10,11 класи

11.35

1-4 класи (за кошти батьків)

12.30      

 

5-6 класи

13.30

ГПД

Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів. Медична сестра Бондаренко Н.В.  слідкує  за санітарним станом приміщень їдальні, дотриманням циклічного меню, виконує усі вимоги санітарно-епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 70% учнів школи, буфетною продукцією -30%. В початковій школі всі учні (133) були охоплені гарячим харчуванням. Учні, які відвідують групи продовженого дня, харчуються  за кошти батьків.

        Затверджено список учнів, які потребують дієтичного харчування (1 особа);

Організовано безкоштовне гаряче харчування для учнів пільгової категорії (дітей-сиріт -8; учнів з малозабезпечених сімей-3; учнів, які є дітьми учасників АТО- 3; дітей з багатодітних родин- 41; дітей-чорнобильців – 1; дітей з інвалідністю-2; учнів інклюзивних класів- 1.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

Представники «Продрезерв -5» щотижнево спостерігали за роботою шкільної їдальні, за якістю наданої продукції, за дотриманням технології приготування їжі тощо.

         Протягом навчального року згідно рішення Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  з метою збереження життя і здоров’я дітей та  дотримання санітарно-гігієнічних умов, недопущення інфекційних і кишково-шлункових захворювань, якісної організації питного режиму в навчальному закладі згідно з договором №0110-МК20 від 13.02.2020 р. з ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» учні школи були забезпечені  очищеною питною водою.

Робота з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення сприятливих умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят. Класні керівники тісно співпрацюють з батьками учнів. Робота в школі з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, учнів, батьків.

Протягом року було проведено  загальношкільні та   класні батьківські збори.

Матеріально-технічне забезпечення

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт навчальних кабінетів. Навчальні кабінети поступово набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти освітлення                  Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.   

Вчасно  здійснювалася бухгалтерією оплата  за спожиті школою енергоносії.   На  протязі опалювального періоду школа  дотримувалась певних лімітів.

Працівниками      централізованої бухгалтерії  планово проведена в жовтні-листопаді інвентаризація майна школи, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація,  матеріали    списуються  (за необхідності),  або оприбутковуються, раз в квартал надається звіт про надходження та витрати позабюджетних коштів. Всі надходження коштів та матеріальних цінностей висвітлюються на сайті школи.

За рахунок бюджетних коштів протягом року придбано

№ з/п

Найменування витрат

Од. вим.

кількість

Сума

1

Шкільне приладдя для НУШ

Од.

19

13562,40

2

Ноутбук для 1-го класу

Шт.

1

13885.00

3

Парти та стільці учнів

Шт.

По 25

21000.00

4

Господарчі товари

 

 

3734.00

5

Фарба ПФ-266

шт.

1

452.00

6

Фарба алкідна Пф-116

шт.

1

543.00

7

Лампа LED

шт.

50

1125.00

8

 Лампа бактерицидна PHILIPS

шт.

1

430.00

9

Папір офісний

шт.

85

4955.50

10

Сегрегатор

шт.

15

338.25

11

Засіб дезінфікуючий «Люмакс »

шт.

5

1374.95

12

Засіб дезінфікуючий «Даноксин »

шт.

5

2585.00

За рахунок позабюджетних коштів та батьківської допомоги зроблено:

 • косметичний ремонт приміщень закладу: кабінет початкових класів, кабінет заступників директора
 • заміна вікна з провітрюванням в кабінеті української мови;
 • придбано та встановлено кондиціонер в кабінеті початкової школи;
 • придбано та встановлено телевізор в кабінеті початкової школи;
 • замінено двері в кабінеті директора;
 • підведена гаряча вода до умивальників на 1 поверсі;
 • придбання секцій забору;
 • покос трави;
 • придбання тканини та пошив українських костюмів;
 • придбання фарби для принтера.
Шановні батьки!

Ми вдячні Вам за те, що Ви довіряєте своїх дітей саме нам, нашій школі. Ми вдячні Вам за ту благодійну допомогу, яку Ви надаєте школі, як моральну так і матеріальну. Вдячні Вам за співпрацю. Адже якщо ми будемо працювати в співдружності, то зможемо виховати наших дітей справжніми людьми, патріотами своєї держави, надати їм можливості отримати міцні знання і підготувати до дорослого життя, виростити їх здоровими високоморальними людьми, патріотами держави.

Ми з вами повинні бути партнерами, активними учасниками творчого процесу виховання дітей.

Завдання, які стоять перед школою:

 • підготувати матеріально-технічну базу, приміщення школи до нового навчального року;
 • створити належні умови для навчання учнів початкової школи та середньої школи, які працюють за новими стандартами.
 • продовжувати вивчати та застосовувати інноваційні навчальні технології, інтерактивні методи навчання, методи дистанційного навчання ;
 • забезпечити подальший розвиток самоврядування;
 • забезпечити дотримання правил безпеки життєдіяльності та охорони праці в навчально-виховному процесі;
 • проводити профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до скоєння злочинів.

Школа – велика родина, що нагадує бджолиний вулик. В школі кожен займається своєю справою: вчителі навчають, виховують, учні навчаються, розвиваються, вдосконалюються, батьки підтримують та співпрацюють з нами. І я впевнена, що ми всі, учасники навчально-виховного  процесу – єдина шкільна родина!

 


Новини


14 груд. 2022
День прав людини
До Дня прав людини з учнями 9 класу відбулася зустріч із курсантом 3 курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Байрак Катериною.

6 груд. 2022
День Збройних сил України
Учні школи привітали з Днем Збройних сил України бійців, які знаходяться на реабілітації в міській лікарні, передали дитячі малюнки, листи, солодощі. Від щирого серця вітаємо всіх з Днем Збройних сил України, святом кожного, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини, охороняє її кордони, оберігає мир та спокій українського народу. Дякуємо всім батькам та дітям за підтримку.

5 груд. 2022
300 років з Дня народження Григорія Сковороди
На початку грудня Украіна вшановує видатного полтавчанина, філософа і мовознавця,письменника і мандрівника. Григорій Сковорода був надзвичайно талановитою людиною: знав європейські мови, грав на декількох музичних інструментах, мав композиторський хист і чарівний голос. За свідченням сучасників,у багатьох будинках висіли його портрети. Філософ, 300-річчя якого ми відзначаємо,залишив по собі багато афоризмів,якими керуються наступні покоління .

Всі новини