Підручники для школи
 
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпровської міської ради
 
49020, Дніпропетровська область, Новокодацький район, м. Дніпро, вул. Зоотоосіння,26 ,[email protected]

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Слушать радио онлайн

Звіт директора школи

 Відповідно до ст. 30 Закону України "Про освіту", ст.ст.27, 38 Закону України "Про повну загальну середню освіту", наказу МОН України від 28.01.2005 №55 "Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів" 
    
  

Звіт
директора КЗО СЗШ № 105 Дніпровської міської ради 

 

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ

про свою діяльність на посаді протягом 2016-2017н.р.

 

 

 
    

 Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

             На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора КЗО СЗШ № 105 ДМР перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

            Освіта нового покоління – це освіта для людини, яка покликана формувати творчу особистість, розвивати її таланти, розумові та фізичні здібності, виховувати високі моральні якості. Не секрет, що від гармонійного розвитку дітей і молоді залежить наше спільне майбутнє. Становлення та виховання дитини як особистості відбувається у період навчання її у школі. Школа – це простір життя дитини. Тут дитина не готується до життя, а повністю живе. І не випадково, головне завдання педагогічного колективу школи №143 – створити умови для самовираження учня, розвивати мислення, давати фундаментальні знання, враховувати несхожості особистості, поважати її індивідуальність, сприяти розвитку особистості, як творця та проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин між учнями і педагогами, школою і родиною.

            Педагогічне кредо залишається незмінним «Від творчо працюючого вчителя, до учня, що творчо навчається».

            Навчально-виховний процес у 2016-2017 навчальному році в школі був організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

    Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася  Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

  • Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1914 році, основна будівля була побудована у 1962 році (будівля складається з 2-х поверхів, проектна потужність -250 учнів).

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання,на даний час відремонтовано та доведено до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, однак необхідно оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи 10 кабінетів:

-          Української мови та літератури

-          Кабінет фізики та математики

-          Кабінет хімії та біології

-          Кабінет історії

-          Кабінет географії

-          Кабінет інформатики

-          Кабінет іноземної мови

-          Кабінет трудового навчання для дівчат

-          3 кабінети початкової школи

-          майстерня для трудового навчання (суміжна)

Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі є їдальня (на 60 міст),  бібліотека ,  спортивний зал, спортивні майданчики, стадіон, футбольне поле зі штучним покриттям (нестандартне), нестандартне спортивне обладнання, дитячі майданчики.

 

  1. Фінансово-господарська діяльність

Основна будівля школи прийнята в експлуатацію 54 роки тому, їдальня - 102 роки тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Дніпропетровської міської ради. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. За бажанням переважної більшості членів колективу було здійснено нарахування авансу. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами. Протягом року було придбано стенди «Безпека життєдіяльності», «Мій край, моя історія жива», «Символіка України», «Учнівське самоврядування», на суму 11тис 970 грн. Активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні працівники школи, своєчасно обрізаючи дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені.

У 2016/2017 навчальному році за кошти бюджету відремонтовано спортивну залу на суму  1 млн 200 тис грн, м’яку покрівлю спортивної зали та майстерню на суму 199 тис грн.

 

  1. Кадрове забезпечення:

 

 

Освітній рівень педпрацівників

 

 

З вищою освітою

22

 

З середньою спеціальною

3

 

Кваліфікаційний рівень

 

Вища освіта

вища категорія

18

1 категорія

1

2 категорія

2

спеціаліст

1

 

Педагогічні звання

 

 

вчитель-методист

2

 

старший вчитель

4

 

Без категорії (9 тар. розряд)

2

 

Без категорії ( 8 тариф. розряд)

1

 

Стаж роботи

 

 

до 3-х років

0

 

3-10 років

2

 

10-20 років

5

 

понад 20 років

18

 
  1. Методична робота

Організація методичної роботи ґрунтувалася на глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координувалася курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.

Основними завданнями методичної роботи були:

-     здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

-     забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань загальної середньої освіти та охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня життєвих компетенцій;

-      забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;

-      оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;

-      особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;

-      впровадження елементів експерименту та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах, профілізації в старших класах у творчому поєднанні з внутрікласною диференціацією та індивідуалізацією навчання;

-     спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних навчальних комп’ютерних комплексів у навчальному процесі;

-      вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду;

-      оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності;

-     удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання: удосконалення системи поза навчальної діяльності школярів;

-     реалізація змісту нових освітніх стандартів;

-     формування інформаційно - навчального середовища;

-     впровадження сучасних інформаційно - комунікаційних технологій в навчально-виховний процес;

-     розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності педагогів за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

Цілі:

1.      Формування індивідуальної, ефективної системи педагогічної діяльності вчителя:

-          збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних);

-          розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій, що відповідають завданням школи;

-          розвиток мотивів творчої діяльності (потреба у нововведеннях, у творчому характері роботи).

2.      Формування цілісного педагогічного колективу:

-          вироблення єдиного педагогічного кредо, традицій;

-          контроль та аналіз навчально-виховного процесу та його результатів;

-          виявлення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду, обмін методичними знахідками;

-          стимулювання творчості та ініціативи членів педагогічного колективу;

3.      Забезпечення зв’язків школи як системи з педагогічною наукою:

-          творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їх змісту до свідомості кожного педагога;

-          упровадження досягнень передового педагогічного досвіду в педагогічну діяльність;

-          впровадження та використання досягнень  психолого- педагогічної науки.

 

            У 2016-2017 н.р. необхідно спрямувати методичну роботу на вирішення таких завдань:  

- Розвиток у школі культурно-освітнього середовища, спрямованого на забезпечення високого рівня освітнього процесу.

- Забезпечення росту професійної компетентності педагогів у ході роботи вчителів за темами самоосвіти з метою орієнтації на розвиток здібностей та можливостей кожного учня, на розкриття їх особистісного, інтелектуального, творчого потенціалу.

- Розширення сфери використання інформаційних технологій, створення умов для раннього розкриття інтересів і нахилів учнів до науково-дослідницької діяльності, для засвоєння школярами дослідницьких, проектних і експериментальних умінь.

- Провести декаду відкритих уроків  для батьків учнів 1-11 класів

/Листопад 2017, лютий 2018/

-          Спрямувати роботу вчителів над підвищенням рівня методичної роботи, над залученням педагогів до поширення кращого досвіду шляхом публікації  у фахових виданнях.

/Постійно/

  1. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованими медичною сестрою Бондаренко Н.В. Медичний кабінет розташований на 2 поверсі школи, повністю забезпечений необхідними медикаментами, проведена гаряча вода, зроблений ремонт.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям дільничних педіатрів:

Фізкультурні

групи

2016-2017

спецгрупа

38

звільнені

3

підготовча

42

основна

193


Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

Рекомендації на 2017-2018н.р.:

1.      Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ.

2.      Забезпечити 100% надання довідок 086-0/1, 086-0/2 на 01.09.2016р.

3.      Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

4.      Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу.

5.Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х класів. Сумісно зі ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія»  на базі шкільної їдальні організовано гаряче харчування дітей. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу  під час своїх смачних сніданків та обідів. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 1–4 класів та бажаючі із 5-11 кл. охоплені гарячим харчуванням. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після третього та четвертого уроків. Їдальня працює 3 08.30 -16.00.

Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Медична сестра Бондаренко Н.В. ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконує усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

    Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 70%учнів школи, буфетною продукцією -30%. В початковій школі всі учні (131 учень) були охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування становить  16.61 грн. для учнів 1-4 класів( бюджет – 12.11 грн. батьківські внески – 4,50 грн.), для учнів 5-11 класів – 12.00 грн.  

В шкільній їдальні продовжується безкоштовне харчування дітей пільгових категорій : під опікою - 5; діти з багатодітних сімей - 49; діти-інваліди - 1 ; діти з малозабезпечених сімей - 6: діти батьки яких учасники АТО – 2.

Діти  групи продовженого дня теж охоплені гарячим харчуванням. Згідно наданих документів 100%  звільнені від оплати -6 учнів, 9 учнів – мають 50% пільгу.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

6 .Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2016-2017 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2016-2017 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти  прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у школі своєчасно проводиться його розслідування.

На 2017-2018 навчальний рік плануються заходи:

-          оформлення акта підготовки школи до нового навчального року;

-          проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

-          провести обстеження стану енергогосподарства школи;

-           оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

-          провести заняття серед педагогічного й технічного колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

-          провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

-          регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями.

За період 2016-2017н.р. не зафіксовано випадків травматизму невиробничого характеру та  випадків травматизму під час навчально-виховного процесу.

7.Навчально – виховна робота у навчальному закладі:

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №105» Дніпровської міської ради функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи охоплені навчанням.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2016 року в школі було відкрито 10 класів з кількістю учнів – 276. Середня наповнюваність учнів у класах складає 27,6 учнів.

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів.

У школі створена і діє система роботи профільного навчання в 10  класі та допрофільного навчання в 8-9-х класах. З цією метою введено в навчально-виховний процес викладання курсів за вибором і факультативів, а саме:  історія рідного краю,   математика, українознавство, цікава інформатика. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків і можливості школи, 10-й клас сформований за профілем навчання – інформаційно-технологічний.

У 2016-2017н.р. в школі навчалося 276 учні, із них учні 1-х класів – 37 учня – оцінювались вербально, навчальні досягнення учнів 2-10-х класів оцінювалися за 12-бальною шкалою. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали  Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні   27 учні.

Результати державної підсумкової атестації в 9 класі показали, що рівень навчальних досягнень учнів за результатам ДПА не завжди відповідає річному оцінюванню.

Для забезпечення зайнятості учнів в позаурочний час у школі було організовано роботу гуртків за різними напрямками діяльності:

-       Секція «Сомооборона»

-       Секція «Бойовий гопак»

-       Танцювальний колектив «Сенс»

-       Ансамбль «Веселі нотки» (3,4 клас)

-       Вокальний ансамбль «Волошки» (7,8,9)

-       Гурток «Чарівний пензлик»

-       Спортивна секція «Футбол»

-       Спортивна секція «Гімнастика»

-       Спортивна секція «Сакура»

8. Науково-методична робота

Були проведені засідання педагогічної ради за темами:

-  «Національна стратегія розвитку освіти в Україні як орієнтир у визначенні пріоритетного завдання школи (аналіз діяльності педагогічного колективу у 2016/2017н.р. і завдання на 2017/2018 н.р.)» (відповідальна директор Ткаченко Т.М.);

-  «Про хід виконання державних санітарних норм  , влаштування, управління загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДсанПіН 5.5.2.008-01» (відповідальна заступники директора з навчально-виховної роботи Лобода Н.А.);

-  «Військово-патріотичне виховання в школі. Формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків , поваги до Державних символів України, національної символіки» (відповідальна заступники директора з виховної роботи Керханаджиєва Н.О.);

-  «Правова освіта та виховання школярів» (відповідальна педагог-організатор Плужник І.В.);

-  «Стан і перспектива удосконалення фізичного виховання учнів у світлі новітніх концептуальних підходів» (відповідальні: директор школи Ткаченко Т.В., вчитель фізичного виховання Ростовський  В.Й.).

Крім того, на засіданнях педагогічної ради розглядалися питання про виконання заходів щодо виконання нормативних документів:

-  Про реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України від 16.06.2015р. №641);

-  Обговорення змін, які внесені до проекту Закону про освіту;

-  Про програму соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, у м. Дніпропетровську на 2016/2020рр. (рішення сесії Дніпропетровської міської ради VІ скликання від 27.05.2015р. №15/64).

Психолого-педагогічні семінари були присвячені питанням:

-  «Психогігієна педагогічної діяльності» (ділова гра);

-  «Шляхи поліпшення комфортного стану учня під час навчально-виховного процесу (аналіз підсумків анкетування учнів 5-8-х класів).

Предметні методичні об’єднання здійснювали роботу за планами, які відповідали науково-методичній проблемі школи та темі методичного об’єднання. Уся система методичної роботи в школі, особливо діяльність вчителів у методичних об’єднаннях, сприяє вдосконаленню професійної майстерності педагогів, що забезпечують підвищення результативності навчально-виховного процесу, формують інтерес школярі до навчання та розвиток його особистості. Особлива увага приділялася організації предметних тижнів (декад), під час яких проводилися не тільки відкриті уроки, а й багато різноманітних яскравих позакласних предметних заходів.

Протягом року було проведено тематичні тижні:

-          тиждень фізичної культури і спорту «Олімпійський рух єднає всіх»

-          тиждень точних природних наук та екології «Нестандартні форми навчання і виховання як засіб розвитку творчої активності учня»;

-          тиждень початкових класів «Розвиток пізнавальної активності учнів через ігрові форми діяльності на уроках»;

-          тиждень філологічних дисциплін «Використання інтерактивних методів ак провідний напрям діяльності вчителя»;

-          тиждень дитячої книжки «Книжку за книжкою будемо відкривати - кожен день все більше будемо пізнавати»;

-          тиждень вчителів що атестуються «Педагогічна ідея - це крила на яких злітає педагогічна творчість».

Протягом навчального року учні школи брали участь у всеукраїнських, міських, районних інтелектуальних конкурсах.

Крім всеукраїнських інтелектуальних конкурсів « Патріот», «Колосок», «Кенгуру», «Левеня»,  «Грінвіч»,  у 2016 – 2017 навчальному році відбулися інші міжнародні міські та районні конкурси, тренінги та змагання, у яких брали участь наші учні та досягли достатньо високої результативності.

З метою підвищення майстерності педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році була проведена атестація 4 вчителі та на відповідність займаній посаді були атестовані директор школи Ткаченко Т.М., соціальний педагог Дроботущенко О.М. Підтверджені кваліфікаційні категорії вчителям: Ткаченко Т.М., Ростовському В.Й., Гупалюк Г.О., Дроботущенко О.М. – вища категорія. Підтверджено педагогічне звання «старший учитель» Ростовському В.Й., Ткаченко Т.М. – педагогічне звання «учитель-методист».

Всі педагоги представили колективу оформлені матеріали досвіду, творчих звітів, методичні наробки.

У межах роботи над науково-методичною темою школи працювала творча група вчителів, які впроваджують інноваційні технології в навчально-виховний процес (керівник Лобода Н.А.) та здійснюють національно-патріотичне виховання (керівник Керханаджиєва Н.О.)

9. Організація виховної роботи в школі.,

Організація виховної роботи у 2016-2017н.р здійснювалася  відповідно до  нормативно-правових та законодавчих документів, що регламентують організацію та проведення виховного процесу. Педагогічні працівники  у роботі з учнями та батьками керуватися наказами та інструктивно-методичними листами Міністерства з питань виховної роботи: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту».

Класними керівниками були складені виховні плани роботи, які відповідають виховній темі школи – Створення умов для самовдосконалення та самореалізації особистості, її соціального становлення

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася за основними напрямками:

1.      Національно патріотичне виховання

1)      Громадянське виховання

2)      Національне виховання

3)      Військово-патріотичне

2.Родинно-сімейне виховання

3.Трудове виховання

4. Художньо – естетичне виховання

5. Екологічне виховання.

6.Моральне виховання

7.Правове виховання

8.Формування здорового способу життя

9.Сприяння творчому розвитку

Відповідно до річного плану роботи було проведено ряд загальношкільних заходів. Розпочався навчальний рік святом Знань, екскурсією учнів 1 класу по школі.

1 вересня у всіх класах пройшов перший урок «Це наше і це твоє» (1-4 клас), «Від проголошення незалежності до нової України» (5-10клас).

З 7 вересня по 12 вересня школа взяла участь у Всеукраїнському Олімпійському тижні, присвяченому Дню Фізичної культури і спорту. У вересні під керівництвом Ростовського В.Й. відбулося урочисте відкриття легкоатлетичної спартакіади 2016 року. На відкритті спартакіади студенти Дніпропетровського педагогічного коледжу провели флешмоб . Цікаво пройшли « Веселі старти» серед учнів старшої школи. 7 вересня в усіх класах пройшов  Всеукраїнський Олімпійський   урок. 10 вересня учні 10 класу взяли участь у міському фітнес-марафоні  « Дніпро-Фітнес-Штурм»,  приуроченому 240-й річниці заснування міста Дніпра . 9 вересня проведений єдиний урок до Дня міста «Місто Дніпро - місто патріотів».

15 вересня учні 10 класу взяли участь у міському екологічному святі-конкурсі «У Юннатії кордону немає» в рамках проведення Всеукраїнської акції «День юного натураліста» .

16 вересня проведена загальношкільна виставка композицій з квітів «Осінній дивоцвіт».

21 вересня до Дня Миру був проведений конкурс малюнків «Ми за мир на планеті Земля» (2-7 клас), учні 2,4 класів виготовляли голубів миру.

30 вересня ансамблі «Волошки» та «Веселі нотки» взяли участь у святкуванні Дня ветеранів та людей похилого віку на базі КДЦ «Іскра».

6 жовтня проведена легкоатлетична спартакіада .

12 жовтня школа взяла участь в обласному фестивалю українсько-козацького фольклору «Січеславські обереги» на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти. Ансамбль «Веселі нотки»  заспівав пісню «Сім шляхів» , показав свій виступ гурт «Школа козацького гарту».

В обласному еколого-натуралістичного центру 12 жовтня відбувся зліт юних натуралістів «Знаю, вмію, дію», де учні Дніпровської області змагались в секціях «Екологія», «Сільське господарство», «Квітникарство». Учениця 10 класу Коваль Катерина брала участь у змаганнях секції «Квітникарство», захищала проект озеленення шкільної території «Рокарій» і була нагороджена похвальною грамотою. 

13 жовтня до Дня українського козацтва та захисника України пройшов круглий стіл за участю учнів школи 6-10 класів та учасниками АТО Саніним А.Л. та Репаном О.А.

       До 73-ої річниці визволення Дніпропетровська від нацистських окупантів  22 жовтня  учні школи взяли участь у чемпіонаті міста Дніпро з бігу по шосе «Милі миру». Всі учасники отримали дипломи, Павленко Андрій учень 10 класу посів 2 місце (отримав медаль та подарунки), Рудайтес Максим - 4 місце, Єнікєєва Маргарита - 6 місце.

22 жовтня учні 6 та 8 класів взяли участь в екологічному фестивалі «Екореальність» у Таромському під керівництвом громадської організації «Громадська палата України». На заході були проведені такі види роботи: наукові пікніки на екологічну тематику, квести, майстер класи з виготовлення годівничок, креативна майстерня «Намалюй свою екологічну мрію», показове наметове містечко.

Учні 3 класу провели відкритий виховний захід для учнів початкової школи «Свято книги» (кл. керівник Біжко М.В.)

До Дня української писемності та мови 9 листопада на базі бібліотеки-філіалу № 18 були проведені літературні читання української поезії  «Наша мова калинова» серед учнів 7-10 класів (вчитель української мови та літератури Квітка Л.В.). Учні школи взяли участь у Всеукраїнському радіодиктанті.

У 8 класі 9 листопада проведено класну годину на тему: «Українська Гельсінська група 1976-1982 рр.»  (кл. керівник Ростовський О.В.).

На базі КДЦ «Іскра» 10 листопада відбулася зустріч з письменницею Придніпров'я Юлією Андруцькою «Рідна мова - душі осердя», конкурс читців-декламаторів.

16 листопада проведено виховні години з безпеки життєдіяльності «Дії в разі терористичного акту».

16 листопада до Дня Гідності та Свободи були проведені виховні години «У серцім моїм Україна» (1-4 класи), «Герої поряд з нами» (5-8 класи), та у 10 класі 18 листопада проведено відкриту виховну годину «Герої не вмирають». В бібліотеці була створена експозиція , присвячена подіям в Україні  восени 2004р., та листопаді 2013р.- лютому 2014р. 21 листопада учні 8,10 класів брали участь у заході мікрорайону Таромське,  присвяченому Дню Гідності та Свободи, на базі КДЦ «Іскра».

28 листопада учні школи взяли участь в обласній акції «Хай ангели тебе оберігають», присвяченій 25-річчю Збройних Сил України (виготовлення оберегів для захисників України - ангелів).

2 грудня було відправлено гуманітарну допомогу до дитячого будинку у місто Покровськ (схід України), за участі волонтера Начиненного О.П. (діти школи зібрали дитячий одяг та взуття, іграшки, канцтовари, миючі засоби, продукти харчування).

3 грудня у класах школи пройшли уроки доброти до Міжнародного дня інвалідів на тему « Дивіться на нас,  як на рівних». Традиційно учні школи беруть участь у благодійних акціях «Хай живе надія» та «Лелеча доброта», присвячені Всесвітньому Дню Дітей та Міжнародному Дню інвалідів.

До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом були проведені тематичні виховні години по класах, конкурс плакатів «Ні наркоманії». Постійно працює наркопост. Учні активно прийняли участь у конкурсі плакатів з антитютюнової та антиалкогольної пропаганди. Медсестрою школи Бондаренко Н.В. було продемонстровано учням фільм про наркоманію, її жахливі наслідки.

До Дня Збройних Сил України для учнів молодшої школи було проведено «Свято козачат» (4 клас - класний керівник Сосєдка І.В.) за участю отаманаТаромського  козацького полку Ігнатенко В.П. , головного отамана Дніпропетровського козацького об'єднання генерала-полковника Іващенко В.П., де учнів 1 класу прийняли до лав козачат школи. 6 грудня учні 10 класу відвідали концерт «Ангели Тебе Оберігають» на базі Дніпровського академічного музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченко.

Протягом I семестру учні школи взяли участь в таких районних конкурсах при Будинку
творчості  Новокодацького району як інтелектуальний турнір «Формула успіху» для учнів 9-10 класів, «Інтелек-шанс» для учнів 7-8 класів, конкурс для учнів початкових класів «Півгодинки на цікавинки» 4 клас, «Собори наших душ» (декоративно-ужиткове мистецтво). 8 грудня школа взяла участь у міському етапі Всеукраїнському новорічно-різдвяному конкурсі-виставці «Новорічна композиція» у номінаціях «Кращий різдвяний сувенір» та «Краща  новорічна альтернативна еко-ялинка».  Протягом 12-16 грудня - участь у природоохоронній трудовій акції «Годівничка». Учні підготували та направили до СЮН  годівничку, малюнок, твір, листівку ( відповідальна Крістальна Н.К.).

Закінчився I семестр новорічними святами та днем Святого Миколая, де діти показали себе справжніми цінителями народних звичаїв. 19 грудня для учнів початкової школи проведено відкритий виховний захід - свято « Дарунки Святого Миколая». Свято було підготовлено 5 класом на чолі з класним керівником Дроботущенко О.М. Діти пільгових категорій відвідали свято Святого Миколая на базі КДЦ «Іскра».

Згідно з планом сумісної роботи СШ № 105 з кримінальною міліцією, КЗ «ДЦПМСД» №12 було проведено зустріч учнів з представником кримінальної міліції. Взято на контроль учнів, які не відвідують школу без поважних причин.

Протягом I семестру в школі проводилась гурткова робота. Учні активно відвідують ансамбль «Волошки», ансамбль «Веселі нотки» (керівник Дроботущенко О.М.), гурток   образотворчого мистецтва «Чарівні пензлики», спортивну секцію з футболу (Матвєєв А.І.) та  «Сильні, сміливі, спритні» (Ростовський В.Й.),  «Бойовий гопак» (Головко К.М.),  «Юний залізничник» (Усік Н.А.), секція з самооборони (Колісник О.А.).

Протягом ІІ семестру, 19-20 січня до Дня Соборності України було проведено єдиний урок патріотизму  «На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, безсмертна моя Україна», створено ланцюг єдності  та створення мапи України з визначними пам’ятками кожної області та віртуальна подорож цими містами.

           25 січня проведено виховні години до Міжнародного Дня  пам’яті героїв голокосту на тему: «Трагедія Бабиного яру: уроки історії», перегляд документального фільму  «Бабин яр». 27 січня – єдиний урок патріотизму до Дня пам’яті Героїв Крут «Тобі , Україно моя, і перший подих, і подих останній тобі».

            У лютому було проведено відкритий виховний захід учнями 9,10 класів «В гостях у Калити» ( класні керівники Квітка Л.В., Євтушенко Т.В.), тиждень військово-патріотичного виховання: благодійна акція «Ветерани поруч», диспут на тему: «Що означає бути патріотом України?».

            У лютому до учнів нашої школі завітав сучасний кобзар Ярослав Крисько з Київського кобзарського цеху. Він розповів дітям про давні традиції кобзарства та заспівав кілька творів, граючи на кобзі.

15 лютого до Дня вшанування  учасників бойових дій на території інших держав у   класах пройшли виховні години «Крізь пекло Афганської війни»,  20 лютого – «Герої Небесної Сотні».

28 лютого школа взяла участь у відзначенні 30-ої річниці Таромської організації ветеранів, була створена виставка по військово-патріотичному вихованню «Тільки той, хто пам’ятає минуле, вартий майбутнього» на базі КДЦ «Іскра».

            З 6 по 10 березня  в школі пройшли Шевченківські дні «Слово, пісне, душа Кобзарева, ви – окраса і суть нашого життя», проведено ряд заходів за окремим планом.

            До Міжнародного Дня театру учні 9,10 класів відвідали Дніпровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка та переглянули виставу «Кайдашева сім'я».

            Протягом 14-17 березня до Дня українського добровольця в класах пройшли виховні години на тему: «Українські добровольці. Життя до та після війни».  

            У березні учні 7 класу  відвідали Дніпровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка та переглянули патріотичний концерт «АТО – Ангели Тебе Оберігають».

            Протягом ІІ семестру учні школи допомагали дітям міста Авдіївка: передавали продукти харчування, миючі засоби, одяг, канцтовари, іграшки.

              У березні був проведений тиждень профорієнтації. Були запрошені представники медичного училища м. Кам'янське та Індустріального коледжу м. Дніпро.

            Протягом року учні школи брали участь у різних природоохоронний акціях  (акція «Збережемо первоцвіти Придніпров'я», похід до весняного лісу «У пошуках первоцвітів»).

              Постійно працює наркопост. Учні активно прийняли участь у конкурсі плакатів з антитютюнової та антиалкогольної пропаганди. Медсестрою школи Бондаренко Н.В. було продемонстровано учням фільм «Небезпека та наслідки шкідливих звичок».   

            У квітні до Всесвітнього Дня авіації та космонавтики було проведено єдиний урок на тему « Людина в космосі» .

           До Дня Чорнобильської трагедії було проведено виховний захід «Чорнобильські дзвони у душах гудуть». Учні переглянули фільм  про Чорнобиль на базі КДЦ «Іскра».

     До Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі проведена декада військово-патріотичного виховання «Ви з нами навіки, герої війни!»:  участь у мітингу до 72-річчя Перемоги над нацизмом у Європі, покладання квітів до монументу загиблим воїнам м/р Таромське, виховні години-уроки мужності «Пам’ятає світ врятований ». У КЗК КДЦ «Іскра» відбувся урочистий захід  «З Днем Перемоги! Дякуємо нашим ветеранам!» та перегляд художнього фільму про Другу Світову війну.

        Протягом семестру були проведені відкриті виховні години : свято Букваря (1 клас - кл.кер.- Гасан Л.І. ). Свято прощання з початковою школою ( 4 кл. кл. кер. -.Сосєдка І.В.).

    У ІІ семестрі учні школи взяли участь в таких  районних конкурсах  при Будинку творчості Ленінського району :   конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка, «І твоя, Кобзарю, слава, не вмре, не поляже»» (4,8,10 класи – 2,3 місце в районі), «Інтелект-шанс» (7,8 класи), «Відкрий для себе Україну» ( 6 клас – 3 місце в районі), «Веселковий передзвін» (1,2,3 місця в районі, 1 місце у міському конкурсі Міхалевич Анастасія в номінації «Вокал»),  «Знай і люби свій край».    

                 Згідно з планом сумісної роботи КЗО СЗШ № 105 з кримінальною міліцією, КЗ «ДЦПМСД № 12» було проведено зустріч учнів з представником кримінальної міліції, медичний огляд з метою виявлення та лікування хвороб серед учнів школи. Взято на контроль учнів, які не відвідують школу без поважних причин.

     Протягом ІІ семестру в школі проводилась гурткова робота. Учні активно відвідують вокальні ансамблі  «Веселі нотки», (керівник Дроботущенко О.М.),  «Сильні, сміливі, спритні»  (Ростовський В.Й.), «Юний залізничник» (Усік Н.А.), «Чарівні пензлики» (Рижко А.І.), таромський осередок бойового гопака  (Головко К.В.),  секцію футболу  

( Матвєєв А.І.), «Сходинки до інформатики» (Лобода К.Ю.), комплекс оздоровчих вправ з елементами карате (ФДЦ «Сакура»).

            Протягом ІІ семестру були організовані  екскурсії до села Гречено Петриківського району на хутір Галушківка ( 4 клас), до Центру народного мистецтва «Петриківка» (2,5 класи), до Національного дендропарку НАН України «Софіївка» м. Умань ( 5-7 класи).

 Протягом ІІ семестру створено шкільний Штаб національно-патріотичного виховання, складено план роботи, створено куточок в кімнаті-музеї Бойової слави.

     У 2016-2017 н.р. середня школа № 105 у виховній роботі спрямувала свою діяльність на розвиток власного «Я» кожної дитини, розкриття її здібностей, прагнула допомогти кожному знайти себе в колективі; виховувала особистість учня як національно-свідомого  громадянина; формувала високі морально-духовні якості учнів; допомагала батькам у підвищенні їх педагогічної культури; залучала до активної участі батьків і дітей у шкільному житті.

Шляхи розвитку виховної роботи на наступний рік

Аналізуючи виховну діяльність дитячого самоврядування, з урахуванням особливості учнівського колективу, колективу вчителів та класних керівників спрямувати виховну роботу на наступний навчальний рік так щоб:

1.      Створити  умови для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

2.      Створити умови для формування фізично і психічно здорової дитини;

3.      Створити умови для реалізації здібностей обдарованих дітей;

4.      Застосування новітніх педагогічних технологій;

5.      Забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників,

6.      Залучати дітей девіантної поведінки до роботи школи в системі самоврядування;

7.      Модернізувати матеріальну базу школи.

8.      Продовжувати пошукову та музейну роботу в школі і районі.

10.Соціальний захист:

В школі навчається 12 дітей, які знаходяться під опікою, а також учні інших соціальних категорій: діти-інваліди, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, постраждалі від аварії на ЧАЕС, діти, батьки яких є учасниками АТО. Такі учні забезпечені безкоштовним харчуванням, пільговими квитками (під опікою), безкоштовно відвідують театри, музеї, виставки.

  Безпека життєдіяльності, запобігання дитячого травматизму -  важливе завдання школи. Проводяться бесіди, інструктажі, уроки з безпеки життєдіяльності, цільові інструктажі перед екскурсіями, але на жаль високий рівень травматизму побутового та є випадки травмування на уроках фізкультури.    

     Бібліотека школи виконує триєдину функцію:

·    інформаційну,

·    просвітницьку,

·    духовну.

    На жаль наші діти сьогодні мало читають. Нам теж треба більше уваги приділяти бібліотечним  урокам, просвітницькій роботі.

     Комп’ютеризація навчально-виховного процесу - вимога сьогодення. В школі один кабінет інформатики - 12 комп’ютерів, один кабінет  обладнано мультимедійним комплексом, встановлена локальна мережа та підключено до мережі «Інтернет». Це дозволяє проводити уроки інформатики з 2 класу відповідно до нових стандартів початкової та середньої освіти.

    Плідно працює батьківський комітет, Рада школи, Піклувальна рада. Проводимо спільні засідання, вирішуємо шкільні проблеми.

     Сьогодні хочеться висловити подяку Вам, батьки, за фінансову благодійну допомогу, яку ви надаєте школі. Завдяки вашій допомозі та допомозі спонсорів поповнилась матеріально-технічна база школи.

      Шановні батьки!

Ми вдячні Вам за те, що ви довірили своїх дітей саме нам, нашій школі. Ми вдячні вам за ту благодійну допомогу, яку ви надаєте школі, як моральну так і матеріальну. Вдячні Вам за співпрацю. Адже якщо ми будемо працювати в співдружності, то зможемо виховати наших дітей справжніми людьми, патріотами своєї держави, надати їм можливість отримати міцні знання і підготувати до дорослого життя, виростити їх здоровими високоморальними людьми, патріотами своєї держави.

  Ми з вами повинні бути партнерами, активними учасниками творчого процесу виховання дітей.

Завдання, які стоять перед школою:

     - підготувати матеріально-технічну базу, приміщення школи до нового навчального року;

     - створити належні умови для навчання учнів початкової та середньої школи, які працюють за новими стандартами.

   - працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості учня і вчителя, над інформатизацією навчально-виховного процесу;

     - упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі,  передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів;

     - продовжувати вивчати та застосовувати інноваційні навчальні технології, інтерактивні методи навчання;

      - забезпечити якісну підготовку учнів 9-х та 11-х класів;

     - забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

      - забезпечити дотримання правил безпеки життєдіяльності та охорони праці в навчально – виховному процесі;

        - разом з працівниками поліції,УССД, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

- здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та інших соціальних категорій.

     Школа – велика родина, що нагадує бджолиний вулик. В школі кожен займається своєю справою: вчителі навчають, виховують, учні навчаються, розвиваються, вдосконалюються, батьки підтримують та співпрацюють з нами. І я впевнена, що ми всі учасники навчально-виховного процесу – єдина шкільна родина! 

 

Директор школи                                                                 Т.М. Ткаченко


Новини


14 груд. 2022
День прав людини
До Дня прав людини з учнями 9 класу відбулася зустріч із курсантом 3 курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Байрак Катериною.

6 груд. 2022
День Збройних сил України
Учні школи привітали з Днем Збройних сил України бійців, які знаходяться на реабілітації в міській лікарні, передали дитячі малюнки, листи, солодощі. Від щирого серця вітаємо всіх з Днем Збройних сил України, святом кожного, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини, охороняє її кордони, оберігає мир та спокій українського народу. Дякуємо всім батькам та дітям за підтримку.

5 груд. 2022
300 років з Дня народження Григорія Сковороди
На початку грудня Украіна вшановує видатного полтавчанина, філософа і мовознавця,письменника і мандрівника. Григорій Сковорода був надзвичайно талановитою людиною: знав європейські мови, грав на декількох музичних інструментах, мав композиторський хист і чарівний голос. За свідченням сучасників,у багатьох будинках висіли його портрети. Філософ, 300-річчя якого ми відзначаємо,залишив по собі багато афоризмів,якими керуються наступні покоління .

Всі новини